fbpx

การเมืองของอนาคตใหม่ การเมืองแห่งความหวังและความเป็นไปได้

“การเมืองของอนาคตใหม่ การเมืองแห่งความหวังและความเป็นไปได้”.เนื่องในงาน “1 ปีอนาคตใหม่ เดินไปด้วยกัน Walk with Me Talk with Me” ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ได้กล่าวปราศรัยแก่พี่น้องประชาชนผู้รักในประชาธิปไตย.วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 พรรคอนาคตใหม่ปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางบรรยากาศการเมืองภายใต้การปกครองของระบบเผด็จการคสช.ที่ดำรงมา 3-4 ปีแล้ว ตลอดการเดินทางเรามักถูกตำหนิและเย้ยหยันว่า เป้าหมายของเรา “ไม่มีทางเป็นไปได้” ด้วยทรัพยากรและประสบการณ์อันน้อยนิดในระบบการเมืองไทย แต่วันนี้ เราพิสูจน์ให้สังคมไทยได้เห็นชัดแล้วจากคะแนนเสียงกว่า 6,300,000 คะแนนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาว่า “เป็นไปได้”.จากทุกเสียงอันมีค่าของประชาชน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่ทุกคนะเข้าไปมีบทบาทอย่างเต็มที่ในฐานะฝ่ายค้าน เราจะตั้งกระทู้ถามจากเสียงเรียกร้องของพี่น้องประชาชนอย่างจริงจัง ไม่ทะเลาะเบาะแว้งไร้สาระเหมือนสภาในอดีต เราจะผลักดันร่างพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่เดินตามแนวนโยบายของพรรคที่หาเสียงเอาไว้ เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าจะเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ไม่ว่าจะเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการทลายทุนผูกขาดของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจ และอีกมากมายเต็มไปหมดที่เราจะผลักดัน.แน่นอนว่าหนึ่งในต้นตอของความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นภายใต้ระบอบคสช.ก็คือตัวบทรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 พรรคอนาคตใหม่จะเริ่มต้นจากสองมาตราที่เป็นปัญหาใหญ่และผิดหลักการอย่างชัดเจน ได้แก่ มาตรา 272 ที่อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภามีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีได้ และมาตรา 279 ที่รับรองให้ทุกประกาศคำสั่งของคสช. ตั้งแต่ขึ้นสู่อำนาจถูกต้องและชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ เราจะเข้าไปผลักดันให้มีการยกเลิกทั้งสองมาตราดังกล่าวเป็นอันดับแรก.นอกจากนี้ พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ทำงานเพียงแค่ในรัฐสภาหรือช่วงที่มีการเลือกตั้งเท่านั้น แต่เรามีโครงการมากมายที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมอย่างเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็น Future is now, Future Festival, ตลาดวิชาอนาคตใหม่, สภาจำลอง และอีกมากมายที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย.การเมืองคือความเป็นไปได้ที่เราจะปลุกเอาประชาชนจำนวนมหาศาลให้เปล่งเอาศักยภาพออกมา จากประชาชนที่เป็นตัวเลขจำนวนนับให้ประชาชนได้กลายเป็นองค์ประธานของการเมือง เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุด และมีส่วนในการตัดสินใจทุก ๆ เรื่องของประเทศนี้ นี่คือการเมืองแห่งอนาคตใหม่.เราต้องการคนที่จะมาร่วมมือร่วมเดินบนเส้นทางของเรา อย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวัง ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้ามาร่วมเดินทางไปกับเรา พรรคอนาคตใหม่ เดินทางไปบนเส้นทางของการเมืองแห่งความหวัง การเมืองแห่งอนาคตใหม่ ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงได้ในยุคสมัยของพวกเรา.นี่คือภารกิจของชีวิตเรา.1 ปี อนาคตใหม่ เดินไปด้วยกัน

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2019年6月21日周五

 

เนื่องในงาน “1 ปีอนาคตใหม่ เดินไปด้วยกัน Walk with Me Talk with Me” ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการ และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ได้กล่าวปราศรัยแก่พี่น้องประชาชนผู้รักในประชาธิปไตย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 พรรคอนาคตใหม่ปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางบรรยากาศการเมืองภายใต้การปกครองของระบบเผด็จการคสช.ที่ดำรงมา 3-4 ปีแล้ว ตลอดการเดินทางเรามักถูกตำหนิและเย้ยหยันว่า เป้าหมายของเรา “ไม่มีทางเป็นไปได้” ด้วยทรัพยากรและประสบการณ์อันน้อยนิดในระบบการเมืองไทย แต่วันนี้ เราพิสูจน์ให้สังคมไทยได้เห็นชัดแล้วจากคะแนนเสียงกว่า 6,300,000 คะแนนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาว่า “เป็นไปได้”

จากทุกเสียงอันมีค่าของประชาชน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่ทุกคนจะเข้าไปมีบทบาทอย่างเต็มที่ในฐานะฝ่ายค้าน  เราจะตั้งกระทู้ถามจากเสียงเรียกร้องของพี่น้องประชาชนอย่างจริงจัง ไม่ทะเลาะเบาะแว้งไร้สาระเหมือนสภาในอดีต เราจะผลักดันร่างพระราชบัญญัติต่างๆ  ที่เดินตามแนวนโยบายของพรรคที่หาเสียงเอาไว้ เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าจะเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ไม่ว่าจะเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการทลายทุนผูกขาดของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ไม่ว่าจะเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจ และอีกมากมายเต็มไปหมดที่เราจะผลักดัน

 

 

แน่นอนว่าหนึ่งในต้นตอของความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นภายใต้ระบอบ คสช. ก็คือตัวบทรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 พรรคอนาคตใหม่จะเริ่มต้นจากสองมาตราที่เป็นปัญหาใหญ่และผิดหลักการอย่างชัดเจน  ได้แก่ มาตรา 272 ที่อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภามีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีได้ และมาตรา 279 ที่รับรองให้ทุกประกาศคำสั่งของ คสช. ตั้งแต่ขึ้นสู่อำนาจถูกต้องและชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ เราจะเข้าไปผลักดันให้มีการยกเลิกทั้งสองมาตราดังกล่าวเป็นอันดับแรก

นอกจากนี้ พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ทำงานเพียงแค่ในรัฐสภาหรือช่วงที่มีการเลือกตั้งเท่านั้น  แต่เรามีโครงการมากมายที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมอย่างเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็น Future is now, Future Fest, ตลาดวิชาอนาคตใหม่, สภาจำลอง และอีกมากมายที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย

การเมืองคือความเป็นไปได้ที่เราจะปลุกเอาประชาชนจำนวนมหาศาลให้เปล่งเอาศักยภาพออกมา  จากประชาชนที่เป็นตัวเลขจำนวนนับ ให้ประชาชนได้กลายเป็นองค์ประธานของการเมือง เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุด และมีส่วนในการตัดสินใจทุกๆ เรื่องของประเทศนี้ นี่คือการเมืองแห่งอนาคตใหม่

เราต้องการคนที่จะมาร่วมมือร่วมเดินบนเส้นทางของเรา อย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวัง ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้ามาร่วมเดินทางไปกับเรา พรรคอนาคตใหม่ เดินทางไปบนเส้นทางของการเมืองแห่งความหวัง การเมืองแห่งอนาคตใหม่ ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงได้ในยุคสมัยของพวกเรา

 

ติดตามคลิปและคำบรรยายฉบับเต็มของการปราศรัยได้ในเร็วๆ นี้

 

นี่คือภารกิจของชีวิตเรา

 

1 ปี อนาคตใหม่ เดินไปด้วยกัน