fbpx

นายกฯ ที่ไม่มีคณะรัฐมนตรี – คณะรัฐมนตรีที่ไม่มีนายกฯ

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ที่ตนเองได้เป็นมาตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2557 ไปแล้ว โดยผลของพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562

โดยปกติแล้ว เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง คณะรัฐมนตรีก็ต้องพ้นไปด้วยทั้งคณะ แต่ในกรณีนี้มีข้อยกเว้นในบทเฉพาะกาล มาตรา 264 ให้คณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

ดังนั้นคณะรัฐมนตรีชุดนี้ (ที่มี วิษณุ เครืองาม เป็นรองนายกฯ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ฯลฯ)  จึงยังคงมีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินต่อไป เพียงแต่ว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้ ไม่มีนายกรัฐมนตรีเสียแล้ว นายกฯ ที่ชื่อประยุทธ์ ที่นั่งหัวโต๊ะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมาเกือบ 5 ปี ได้สิ้นสภาพความเป็นนายกฯ ไปแล้ว

ครั้นจะให้ พล.อ.ประยุทธ์ นายกฯ คนใหม่ มานั่งหัวโต๊ะในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ยังมีอำนาจอยู่ตามมาตรา 264 ก็ไม่ได้อีก เพราะตนเองไม่ได้เป็นนายกฯ ของคณะรัฐมนตรีชุดนี้แล้ว

ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จึงไม่สามารถเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีในเวลานี้ได้ ดังที่ผมอธิบายไปในเพจนี้เมื่อสองวันก่อน 

 

ถ้าหากยังเข้าใจยากอยู่ ผมจะขอลองยกตัวอย่างให้ดู ดังนี้

สมมติว่าในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ได้มีมติเลือกให้ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  เป็นนายกรัฐมนตรี แต่บังเอิญว่า ธนาธรใช้เวลาจัดตั้งรัฐบาลนานมาก จนวันนี้ก็ยังตั้งไม่เสร็จ ในขณะที่คณะรัฐมนตรีชุดเดิมก็ยังบริหารราชการแผ่นดินต่อไปตามมาตรา 264 เพราะคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ยังไม่เข้ารับหน้าที่

ถามว่า ธนาธร เข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีและนั่งหัวโต๊ะในการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดเดิมได้หรือไม่?

ถามว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีและนั่งหัวโต๊ะในการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดเดิมได้หรือไม่?

หรือจะให้ทั้ง ธนาธร และ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ ไปทั้งคู่?

 

ปัญหาทางกฎหมายอันไม่คาดคิดไว้ล่วงหน้านี้เป็นผลพวงจาก

  • การตั้งรัฐบาล “สหพรรค-เสียงปริ่มน้ำ” ทำให้มีการต่อรองแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีกันสูง ทำให้ผ่านไปสองสัปดาห์แล้วยังตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ไม่เสร็จ
  • พล.อ.ประยุทธ์ จะเอาทั้งขึ้นทั้งล่อง เป็นมันทุกตำแหน่ง จะเป็นทั้งหัวหน้า คสช.  จะเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีชุดที่บริหารอยู่ตามมาตรา 264 จะเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ซึ่งไม่มีทางที่ พล.อ.ประยุทธ์ จะมี 3 ร่างในคนคนเดียวได้

 

หากต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินราบรื่นไร้รอยตะเข็บ พล.อ.ประยุทธ์มีทางเลือกสองทางระหว่าง

ทางแรก หารัฐมนตรีสักคนขึ้นมารักษาการเป็นประธานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  (ที่ยังบริหารประเทศอยู่ตามมาตรา 264) แทน

หรือ

ทางที่สอง รีบ “แบ่งเค้ก” เก้าอี้รัฐมนตรีให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าฯ  เพื่อถวายสัตย์ก่อนเข้ารับหน้าที่ จะได้เป็นนายกฯ คนใหม่ ของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

 

มิเช่นนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ก็จะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีตุรัดตุเหร่อยู่แบบนี้ เป็นนายกฯ ที่ไม่มีคณะรัฐมนตรี ในขณะที่คณะรัฐมนตรีที่บริหารอยู่ตามมาตรา 264 ก็ไม่มีนายกฯ