fbpx

อนาคตใหม่ ร่วมรับฟังชาวบ้านในปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้กับที่ดินทำกิน

18 มิถุนายน 2562 ชัยธวัช ตุลาธน รองเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ อภิชาติ ศิริสุนทร องค์การ ชัยบุตร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และ ชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่  ได้เข้าร่วมรับฟังคำตัดสินคดีในชั้นอุทธรณ์ของ สากล ประกิจ ที่ศาลจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเขาถูกยื่นฟ้องดำเนินคดี “ข้อหาบุกรุกป่า” จากนโยบายทวงคืนผืนป่า ตามคำสั่ง คสช.ที่ 64/2557 และ 66/2557

 

 

คดีดังกล่าว ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาให้จำเลยจำคุก 4 ปี  และลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 มาตรา 31 วรรค 2 (ที่แก้ไขใหม่) ปรับให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน 1,587,211 บาท

หลังจากนั้นคณะทำงานเรื่องที่ดินพรรคอนาคตใหม่ได้ประชุมกับชาวบ้านและตัวแทนจากเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.)  เพื่อติดตามข้อมูลและสถานการณ์ข้อพิพาทกรณีการทับซ้อนกันของป่าไม้กับที่ดินทำกิน ระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานรัฐ

ในการนี้แกนนำชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบได้ให้ข้อมูลเรื่องปัญหาของชาวบ้านที่ตกหล่นจากกระบวนการสำรวจการถือครองของภาครัฐ จนทำให้มีสถานะกลายเป็นผู้บุกรุกป่า  และผลกระทบจากการถูกดำเนินคดีตามนโยบายทวงคืนผืนป่า

 

 

จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนได้มีการนำเสนอ 3 แนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการเรื่องที่ดินของพรรคอนาคตใหม่ คนทำงานภาคประชาชน และแกนนำชาวบ้าน ได้แก่

  • รวบรวมเครือข่ายผู้ที่มีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินในแต่ละพื้นที่มาพูดคุยและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชน
  • สร้างความตระหนักในสังคมเพื่อให้เข้าใจความซับซ้อนของปัญหาที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน
  • ใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงในพื้นที่  เพื่อผลักดันให้รัฐบาลทบทวนมาตราการการจัดการปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้กับที่ดินทำกิน  และนำไปสู่การหาแนวทางและนโยบายการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้