fbpx

อนาคตใหม่ร่วมรับหนังสือให้มีการตั้ง “คณะกรรมาธิการสิทธิด้านความหลากหลายทางเพศ”

 

19 มิถุนายน 2562 กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ นำโดย กิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย นาดา ไชยจิตต์  นักวิชาการและนักสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ ศิริศักดิ์ ไชยเทศ นักกิจกรรมอิสระ ได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้มีการตั้ง “คณะกรรมาธิการสิทธิด้านความหลากหลายทางเพศ”

กลุ่ม ส.ส. ผู้มีความหลากหลายทางเพศของพรรคอนาคตใหม่ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์, ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์,  ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ และ กวินนาถ ตาคีย์ นอกจากนี้ ณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ในฐานะหนึ่งในกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาชุดนี้  ได้ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนและหารือถึงข้อเสนอของทางกลุ่มที่มายื่นหนังสือด้วย

โดยนายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยระบุว่า บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ยังคงต้องเผชิญปัญหาในการดำรงชีวิตมากมาย อันเนื่องมาจากการไม่มีกฎหมายและนโยบายที่คุ้มครอง  และสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มนี้ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายเฉกเช่นบุคคลเพศหญิงชายทั่วไป เช่น การไม่สามารถจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้  การที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านามและแก้ไขเอกสารทางทะเบียนราษฎร์ได้ การถูกเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและประกอบวิชาชีพ เป็นต้น 

ปัญหาดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันกฎหมายและนโยบายอย่างต่อเนื่องจริงจังและเป็นรูปธรรม จึงขอเรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการที่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิความหลากหลายทางเพศ เพื่อศึกษา สร้างความเข้าใจ และร่วมผลักดันในระดับนโยบาย ในฐานะประชาชนคนไทยที่มีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะได้รับการคุ้มครองดูแลจากภาครัฐ

ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า  “เรายินดีเป็นอย่างมากที่ภาคประชาสังคมมีข้อเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ… (กมธ.) เพื่อขอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการสิทธิด้านความหลากหลายทางเพศ  เพราะในปัจจุบันสังคมไทยให้การยอมรับและตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมของผู้มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น การแสดงความริเริ่มนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันให้เกิดการพิจารณากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างรอบด้าน และทำให้ได้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความเห็น ศึกษาองค์ความรู้ต่างๆ และร่วมกันผลักดันประเด็นเหล่านี้ในสภาอย่างมีประสิทธิภาพ 

“พรรคอนาคตใหม่เองมีนโยบายโอบรับความหลากหลายทางเพศมาตั้งแต่ต้น และ ส.ส. ผู้มีความหลากหลายทางเพศ รวมถึงคณะทำงานของพรรค ก็พร้อมที่จะสนับสนุนและผลักดันนโยบายเพื่อความเท่าเทียมทางเพศในสภา”

ณธีภัสร์ กล่าว

 

#อนาคตใหม่ #LGBT #โอบรับความหลากหลาย