fbpx

พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นญัตติตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่มา ส.ว. ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

พรรคการเมืองฝ่ายค้านแถลงข่าวเพื่อเสนอญัตติให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยมี 3 พรรคการเมือง คือ พรรคเพื่อไทย พรรคอนาคตใหม่ และพรรคพลังปวงชนไทย ยื่นญัตติของแต่ละพรรคในเรื่องเดียวกันนี้

ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ กล่าวว่า พรรคอนาคตใหม่ขอใช้สิทธิ์ตามข้อบังคับ เพื่อเสนอญัตติให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่วมกัน เพื่อให้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณาศึกษา สอบสวน การได้มาซึ่ง ส.ว.  ว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไร

ทั้งนี้ การได้มาซึ่ง ส.ว. ชุดนี้เป็นที่กล่าวขวัญ โจษจัน ในทางสาธารณะอย่างมาก มีการตั้งคำถามตั้งแต่วันเริ่มต้น จนกระทั่งวันเข้าดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่มาลงคะแนนเลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ว่ามีประเด็นปัญหาเรื่องขัดรัฐธรรมนูญ ขัดกฎหมาย  มีประเด็นเรื่องความโปร่งใสมาโดยตลอด 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายชื่อคณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่มีการเปิดเผย ทั้งสื่อมวลชน พรรคการเมืองต่างๆ  ได้เคยเรียกร้องไปก็ไม่ได้รับการตอบสนอง อีกทั้งยังไม่ได้เผยแพร่ลงราชกิจจานุเบกษา จนกระทั่งมารู้เมื่อตอนที่ ส.ว. เกิดขึ้นและลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีแล้ว จึงเพิ่งจะได้ทราบกันว่า  กรรมการสรรหาทั้ง 10 คนนั้นเป็นคนของ คสช. และที่สำคัญ 6 คนที่เป็นกรรมการสรรหาก็ได้มาเป็น ส.ว. เสียเองด้วย เท่ากับสรรหาตัวเอง ดังนั้น จึงมีประเด็นปัญหาว่าน่าจะขัดต่อรัฐธรรนูญเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์หรือไม่

 

“สมาชิกวุฒิสภาเป็นองค์กรสำคัญ มีส่วนในการตรากฎหมาย ใช้อำนาจนิติบัญญัติ  และรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังให้อำนาจพิเศษร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีด้วย ฉะนั้น เราในฐานะ ส.ส.  เมื่อมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้น เมื่อมีประชาชนเกิดข้อสงสัย เป็นหน้าที่ในฐานะตัวแทนที่ประชาชนเลือกตั้งมาโดยตรง จำเป็นต้องนำประเด็นปัญหานี้มาพิจารณาร่วมกัน  และช่วยกันตอบปัญหาที่สังคมสงสัย ว่าการได้มาซึ่ง ส.ว. นี้ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยที่ผ่านมา เรามีความพยายามหลากหลายช่องทางในการร้องเรื่องนี้ แต่ยังไม่เป็นผลสำเร็จ ดังนั้น ทางที่เหลือของ ส.ส. ก็คือต้องใช้ช่องทางตั้งให้มีคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องนี้”

ปิยบุตรกล่าว

 

ชมคลิปการแถลงข่าวตามลิงค์ด้านล่าง

LIVE! 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านแถลงข่าวเตรียมยื่นญัตติ ตรวจสอบกระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา

Voice TV 发布于 2019年6月18日周二