fbpx

ธนาธร – อนาคตใหม่ บุกพังงารับฟังปัญหาเกษตร ที่ทำกิน ชาติพันธุ์ การท่องเที่ยว

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วย เจนวิทย์ ไกรสินธุ์ ปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ และ ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัฒน์ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนจากพื้นที่ภาคใต้ ร่วมเวทีรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ในฐานะผู้แทนราษฎรนอกสภาครั้งที่ 3  กิจกรรมครั้งนี้มีตัวแทนเกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว รวมไปถึงตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ และผู้ที่มีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินมาร่วมนำเสนอปัญหาด้วย

หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ว่า ในด้านการเกษตร ทางพรรคอนาคตใหม่จะสนับสนุนในเรื่องการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยในการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า และทำให้เกิดอุตสาหกรรมการแปรรูปในท้องถิ่นเลย  การแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ จะผลักดันในเรื่องการทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาระหว่างรัฐ หน่วยงานท้องถิ่น และประชาชน แต่ทั้ง 2 ข้อนี้ จณะนี้ต้องยอมรับว่าพรรคอนาคตใหม่ยังดำเนินการเองไม่ได้เพราะไม่มีอำนาจฝ่ายบริหาร หรือพูดง่ายๆ คือไม่ได้เป็นพรรครัฐบาล แต่จะทำให้ดีที่สุดด้วยการยื่นกระทู้ในสภา

 

ส่วนปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ ทางพรรคมี ส.ส.  ที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มชาติพันธุ์เข้าไปผลักดันเรื่องการเข้าถึงสิทธิ์ด้วยตัวเอง และทางพรรคเองก็มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเขตคุ้มครองพิเศษทางวัฒนธรรมที่ทางกลุ่มตัวแทนได้นำเสนอในที่ประชุมนี้

ในตอนท้าย  ธนาธรกล่าวเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และช่วยกันผลักดันประเด็นกฎหมายเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น  เพราะเป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันทั้งประเทศไม่ว่าจังหวัดไหน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาของชุมชนโดยคนในชุมชนเองซึ่งจะเป็นผู้ที่รู้ปัญหาดีที่สุด  และยังจะเปิดล็อกให้ผู้คนในพื้นที่ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่กับการสร้างสรรค์ชุมชนของตนเอง เชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนที่มีความสามารถอีกมากมาย  

และในส่วนการเมืองท้องถิ่น พรรคอนาคตใหม่ก็ต้องการเขย่าการเมืองท้องถิ่นให้ตื่นตัว มีประสิทธิภาพ เพราะการเมืองท้องถิ่นถือเป็นการเมืองที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุด  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนในพื้นที่นั้นๆ ผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวิสัยทัศน์ มีนโยบายที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน แท้จริง