fbpx

ครบรอบ 1 ปี พรรคอนาคตใหม่ เดินไปด้วยกัน Walk with Me Talk with Me

นี่ไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นจุดเริ่มต้น ขอขอบคุณทุกคน

พรรคอนาคตใหม่ขอขอบคุณทุกท่าน ทั้งที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมหลายพันคนจนเต็มหอประชุมธรรมศาสตร์ และที่ติดตามชมอยู่ทางบ้านอีกนับไม่ถ้วน.แม้เราเพิ่งมีอายุเพียง 1 ปี แต่เราก็ไม่ไกลเกินกว่าใครจะจินตนาการได้ เราโดนท้าทายตลอดเส้นทาง ตั้งแต่วันแรก … ตั้งพรรคการเมืองเป็นไปไม่ได้ ส่งคนธรรมดาเป็นผู้สมัคร ส.ส. เป็นไปไม่ได้ ใช้งบหาเสียงแค่นี้เป็นไปไม่ได้ ไม่มีหัวคะแนนเป็นไปไม่ได้ พอได้เข้าสภา ไม่มีประสบการณ์ในสภาเป็นไปไม่ได้ ไม่มีนักการเมืองอาชีพคอยติวเป็นไปไม่ได้ … เราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไป ต้องท้าทายตัวเองต่อไป.สำหรับเรา ความสำเร็จของพรรคอนาคตใหม่ในปีแรกคือ เราพยายามทำสิ่งที่คนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้.27 พฤษภาคมของปีที่แล้วกับวันนี้ เป้าหมายใหญ่และแนวนโยบายของพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลย คือการเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นประเทศที่น่าอยู่และเป็นธรรมมาขึ้น โดยเราจะต้องจัดการ 3 เสาที่ค้ำจุนความไม่เป็นธรรมนี้ ได้แก่ เสาทุนผูกขาด เสากองทัพที่ไม่เป็นประชาธิปไตย และเสาระบบราชการรวมศูนย์ เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยและสังคมไทยที่เป็นธรรม.นี่คือภารกิจของชีวิตเรา.1 ปี อนาคตใหม่ เดินไปด้วยกัน

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2019年6月8日周六

 

แม้พรรคอนาคตใหม่เพิ่งมีอายุเพียง 1 ปี แต่เราก็ไม่ไกลเกินกว่าใครจะจินตนาการได้  โดนท้าทายตลอดเส้นทาง ตั้งแต่วันแรก ทั้ง “ตั้งพรรคการเมืองเป็นไปไม่ได้” “ส่งคนธรรมดาเป็นผู้สมัคร ส.ส. เป็นไปไม่ได้” “ใช้งบหาเสียงแค่นี้เป็นไปไม่ได้” “ไม่มีหัวคะแนนเป็นไปไม่ได้” 

พอได้เข้าสภา “ไม่มีประสบการณ์ในสภาเป็นไปไม่ได้” “ไม่มีนักการเมืองอาชีพคอยติวเป็นไปไม่ได้” … 

ไม่เป็นไร เราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไป ต้องท้าทายตัวเองต่อไป

สำหรับเรา พรรคอนาคตใหม่ ความสำเร็จในปีแรกคือ เราพยายามทำสิ่งที่คนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้

27 พฤษภาคม 2561 กับ 8 มิถุนายน 2562 เป้าหมายใหญ่และแนวนโยบายของพรรคไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลย  นั่นคือการเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นประเทศที่น่าอยู่และเป็นธรรมมากขึ้น โดยเราจะต้องจัดการ 3 เสาที่ค้ำจุนความไม่เป็นธรรมนี้ ได้แก่ เสาทุนผูกขาด เสากองทัพที่ไม่เป็นประชาธิปไตย และเสาระบบราชการรวมศูนย์ เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยและสังคมไทยที่เป็นธรรม

 

“นี่คือภารกิจของชีวิตเรา”

 

1 ปี อนาคตใหม่ เดินไปด้วยกัน