fbpx

“อนาคตใหม่” ยื่นหนังสือ ทวง 5.6 แสนคะแนน

ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พร้อมกับผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 53-59 ของพรรคอนาคตใหม่ เข้ายื่นคำร้องต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ในกรณีการคิดคำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ ซึ่งส่งผลให้ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่หายไปถึง 7 ที่นั่ง

 

โดยกล่าวว่าวันนี้ตนได้ยื่นทั้ง 2 ช่องทาง โดยใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 เนื่องจากเห็นว่าการกระทำของ กกต. ที่ใช้สูตรคำนวนจำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ ทำให้เกิดผลคำนวณที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 91 และยังขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

เนื่องจากการคำนวณของ กกต. เพื่อที่จะช่วยให้คะแนนเสียงของผู้ใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งจำนวน 548,204 คะแนน ที่ 11 พรรคการเมืองได้รับถูกนำมาคิดเป็นจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ แต่กับ 1,263,759 คะแนนของพรรคฝั่งประชาธิปไตย ซึ่งในจำนวนนี้เป็นคะแนนของพรรคอนาคตใหม่มากถึง 561,276 คะแนน กลับไม่ถูกนำมาคำนวณ

“ถือว่า กกต. ได้ละเมิดสิทธิ์การออกเสียงของประชาชน  แม้จะมีการอ้างว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยก่อนหน้านี้ เรื่องสูตรการคำนวณ ส.ส. ว่าไปเป็นตามมาตรา 128 แต่ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่เคยบอกว่าสูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อของ กกต.  ครั้งนี้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ และขัดต่อมาตรา 91 หรือไม่

ดังนั้นจึงอยากขอส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย สูตรของ กกต. และวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของ ส.ส.  จากที่ได้รับมาจากวิธีการคำนวนของ กกต. ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 หรือไม่”

 

อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ในภาพด้านล่าง