fbpx

แถลงการณ์ในโอกาสครบ 130 ปี วันกรรมกรสากล

 

วันกรรมกรสากล” หรือ “วันเมย์เดย์” (May Day) กำเนิดมาจากการต่อสู้ของชนชั้นกรรมาชีพในยุโรปและอเมริกา ในยุคของ “การปฏิวัติอุตสาหกรรม” จากสังคมเกษตรไปสู่สังคมอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ผู้คนอพยพจากการผลิตภาคเกษตรกรรมไปเป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม   ซึ่งผู้ใช้แรงงานต้องทนกับการถูกกดขี่จากนายทุนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขูดรีดและเอาเปรียบ เช่น ถูกบังคับให้ใช้แรงงานเยี่ยงทาส ต้องทำงานหนักถึงวันละ 14-16 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด มีการเคลื่อนไหวต่อสู้การกดค่าจ้างและให้ลดชั่วโมงการทำงาน

เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1886 คนงานแห่งเมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้นัดหยุดงานครั้งใหญ่และจัดการชุมนุมเดินขบวนเพื่อเรียกร้อง “ระบบ 888” คือ ทำงาน 8 ชั่วโมง พักผ่อน 8 ชั่วโมง และศึกษาหาความรู้ 8 ชั่วโมง การต่อสู้ครั้งนั้น อำนาจรัฐนายทุน ได้ใช้กำลังเข้าปราบปรามอย่างรุนแรง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ล้มตาย ถูกจับกุมคุมขังจำนวนมาก

หลังจากนั้น สหพันธ์แรงงานแห่งสหรัฐอเมริกาได้ร่วมมือกับแรงงานจากยุโรปจัดประชุมสภาสังคมนิยมสากล ณ กรุงปารีส ร่วมเดินขบวนเรียกร้องลดชั่วโมงทำงานลงเหลือ 8 ชั่วโมงต่อวัน และให้วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีเป็น “วันกรรมกรสากล” เพื่อเดินขบวนแสดงพลังและระลึกถึงการยืนหยัดต่อสู้ของคนงานชิคาโกและคนงานในที่อื่นๆ

1 พฤษภาคมของทุกปี คือ “วันกรรมกรสากล” เป็นสัญลักษณ์แห่งการสามัคคีต่อสู้เพื่อชนชั้นกรรมกร  ซึ่ทั่วโลกจัดให้มีการชุมนุมเดินขบวน สร้างวัฒนธรรมการต่อสู้ เพื่อปลดปล่อยจากการกดขี่ขูดรีดของระบบทุนนิยม

 

การต่อสู้ของขบวนการกรรมกรในไทย

ในประเทศไทย การจัดงานวันกรรมกรสากลในที่สาธารณะอย่างเปิดเผยครั้งแรก มีขึ้นในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ราว 8 เดือน) ที่สนามหน้าสำนักงานสมาคมไตรจักร (สามล้อ) พระราชวังอุทยานสราญรมย์ จัดโดยสมาคมกรรมกรสงเคราะห์กรุงเทพร่วมกับสมาคมไตรจักร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 3 พันคน

ปีถัดมา พ.ศ. 2490 มีขึ้นที่ท้องสนามหลวง ภายใต้คำขวัญ “กรรมกรทั้งหลายจงสามัคคีกัน” ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงพลังความสามัคคีของชนชั้นกรรมกรไทยครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ เพื่อเฉลิมฉลองการจัดตั้งสหพันธ์กรรมกรระดับชาติแห่งแรกในประเทศไทย คือ “สมาคมสหอาชีวะกรรมกรแห่งประเทศไทย” วันกรรมกรสากลปีนั้นมีผู้เข้าร่วมกว่าแสนคน นับเป็นการจัดงานที่มาจากจิตสำนึกของกรรมกร โดยกรรมกร และเพื่อกรรมกรอย่างแท้จริง

แต่เมื่อเกิดรัฐประหารอีกราว 6 เดือนถัดมา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 รัฐบาลเผด็จการทหารได้สั่งห้ามจัดงานวันกรรมกรสากลขึ้นอีก จนกระทั่งปี พ.ศ. 2499 มีการรวมตัวกันในนาม “กรรมกร 16 หน่วย” เคลื่อนไหวให้รัฐบาลเร่งออกกฎหมายรับรองสิทธิด้านต่าง ๆ  และให้มีการจัดงานวันกรรมกรสากล แต่การเจรจากลับทำให้ต้องยอมรับเงื่อนไขการเปลี่ยนชื่อจาก “วันกรรมกรสากล” เป็น “วันแรงงานแห่งชาติ” และใช้มาจนถึงทุกวันนี้

พรรคอนาคตใหม่ให้ความสำคัญกับบทบาทของแรงงาน ในการเรียกร้องในสิ่งที่ก้าวหน้าและไปไกลกว่าแค่เรื่องค่าจ้าง แต่เป็นความมั่นคงในชีวิต  นโยบายเรื่องสวัสดิภาพแรงงานต้องเดินหน้าไปพร้อมกับนโยบายสวัสดิการด้านต่างๆ 

กรรมกรต้องมีอำนาจของตนในทางการเมือง ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่กรรมกรจะยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ พรรคอนาคตใหม่คือพรรคการเมืองที่เปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มสาขาอาชีพเข้าร่วมได้โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ

—————

 

นโยบายด้านแรงงานของพรรคอนาคตใหม่

  • จัดให้มีสวัสดิการประชาชนแบบถ้วนหน้า เสมอภาค ครบวงจร เช่น สวัสดิการเลี้ยงดูบุตร 0-6 ปี 1,200 บาท/เดือน, สวัสดิการเรียนฟรี อายุ 7 -17 ปี, สวัสดิการสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชน อายุ 18-22 ปี 2,000 บาท/เดือน, สิทธิการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพในมาตรฐานเดียวกัน, สิทธิบำนาญคนชราถ้วนหน้า 1,800 บาท/เดือน
  • ลดชั่วโมงทำงานเป็น 40 ชั่วโมง/สัปดาห์, ปรับสัญญาการจ้างงานรายวันให้เป็นจ้างประจำรายเดือนเพิ่มขึ้น
  • ลูกจ้างเหมาค่าแรงได้รับสิทธิเท่าเทียมที่เป็นจริงในสถานประกอบการ
  • ขยายสิทธิ์ลาคลอดเลี้ยงดูบุตร 180 วัน ได้รับค่าจ้าง มีสิทธิ์ลาได้ทั้งพ่อและแม่
  • เพิ่มลาพักร้อนเป็น 10 วัน/ปี
  • ค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อชีวิต ปรับอัตโนมัติ / โครงสร้างค่าจ้างในสถานประกอบการ
  • แรงงานรับจ้างทั่วไป แรงงานนอกระบบประกันตนในระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้น
  • แรงงานใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.-ส.ว. ในเขตพื้นที่ตั้งของสถานประกอบการ
  • สนับสนุนการรวมตัวเจรจาต่อรอง รับรอง อนุสัญญา ILO 87, 98

 

นี่คือข้อเสนอต่อพี่น้องกรรมกรในสถานการณ์ที่ต้องสร้างประชาธิปไตย พรรคอนาคตใหม่และเครือข่ายแรงงาน ขอเชิญชวนพี่น้องกรรมกร ทุกคน ทุกกลุ่ม ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ เพื่อการสร้างสังคมของกรรมกรและราษฎรทั้งหลาย ให้ได้สิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน

 

วันเมย์เดย์ 1 พฤษภาคม 2562

#เมย์เดย #Mayday #วันกรรมกรสากล #วันแรงงานแห่งชาติ #อนาคตใหม่

 

(อ้างอิง: ภัควดี วีระภาสพงษ์ “May Day วันกรรมกรสากล” จุลสารเสมอภาค ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – มิถุนายน 2551)