fbpx

แถลงการณ์กรณีการแข่งขันกีฬาระหว่างพรรคการเมือง

เดิมพรรคอนาคตใหม่ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ  ด้วยจุดประสงค์ต้องการแสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองสามารถร่วมมือกันทำการเมืองที่สร้างสรรค์ได้ แม้จุดยืน อุดมการณ์บางอย่างจะแตกต่างกัน และยังหวังจะใช้โอกาสนี้ ผลักดันให้พรรคการเมืองมีจุดยืนร่วมกันบางประการต่อสังคม เช่นการยืนยันให้ไม่เลื่อนการเลือกตั้งจาก 24 กุมภาพันธ์ 2562 หรือการเรียกร้องให้ คสช.ปลดล็อกคำสั่งห้ามชุมนุมทางการเมือง 5 คนขึ้นไป  เพื่อให้การทำกิจกรรมร่วมกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแข่งกีฬา แต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองต้องการบรรยากาศที่เปิดทางไปสู่ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง และตัวแทนของพรรคอนาคตใหม่ก็ได้เสนอเรื่องนี้ต่อวงประชุมที่มี 5 พรรคการเมืองเข้าร่วมในวันนี้ ได้แก่พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรคชาติพัฒนา และพรรคอนาคตใหม่

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุม ทาง New Dem ของพรรคประชาธิปัตย์ แจ้งว่าได้เชิญพรรคพลังประชารัฐเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งพรรคอนาคตใหม่มีจุดยืนเรื่องการไม่เอาการสืบทอดอำนาจของ คสช. ซึ่งไม่อาจประนีประนอมได้  จึงไม่อาจร่วมกิจกรรมกับพรรคที่เป็นกลไกสืบทอดอำนาจของ คสช.โดยตรงอย่างพรรคพลังประชารัฐ

นอกจากนี้ ยังเกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากสมาชิกและผู้สนับสนุนพรรคจำนวนมาก ถึงความเหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้  โดยเสียงส่วนใหญ่สะท้อนว่าพรรคไม่ควรร่วมกิจกรรมกับพรรคการเมืองที่มีส่วนในการสนับสนุนให้เกิดการรัฐประหาร และการสังหารผู้ชุมนุมทางการเมือง

ดังนั้น พรรคอนาคตใหม่จึงจำต้องขอถอนตัวจากกิจกรรมแข่งกีฬาดังกล่าว  และขอเรียกร้องให้แต่ละพรรคแสดงจุดยืนทางการเมืองร่วมกันมากกว่าเรื่องกีฬา  แต่เป็นการผลักดันให้ คสช. อย่าเลื่อนการเลือกตั้งออกไป และปลดล็อกคำสั่งห้ามชุมนุมตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

พรรคอนาคตใหม่หวังว่าพรรคการเมืองต่างๆ จะพยายามแสวงหาโอกาสในการสร้างพลังทางการเมืองร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ต่อไป เพื่ออนาคตของประเทศไทยและประชาธิปไตย

 

พรรคอนาคตใหม่

19 พฤศจิกายน 2561