fbpx

แผนที่ความคิดเห็น แผนที่อนาคต

นับตั้งแต่อนาคตใหม่เปิดเว็บไซต์ TheFutureWeWant.today (ปัจจุบันได้ย้ายมาที่ Futureforwardparty.org แล้ว) เพื่อรับสมัครแนวร่วมและอาสาสมัครอนาคตใหม่ มีคนสนใจสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทุกคนมาพร้อมความกระตือรือร้น  ความมุ่งหมายที่จะมีส่วนร่วมกับอนาคตใหม่ แม้เราจะยังไม่ได้ตั้งพรรคอย่างเป็นทางการ 

 

ในบรรดาแนวร่วมเหล่านี้ สิ่งหนึ่งที่พวกเขาพกพามาด้วย ก็คือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แม้อนาคตใหม่จะถูกวิจารณ์ว่าเข้าไม่ถึงคนต่างจังหวัด แต่ความเห็นที่หลั่งไหลเข้ามา ส่งตรงจากเกือบทุกจังหวัด ทุกภูมิภาค  ข้อมูลอันมีค่าเหล่านี้ นานา และไกลก้อง ซึ่งทั้งคู่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งอนาคตใหม่ ที่ทำงานด้านความโปร่งใสของข้อมูล รวบรวมและผลิตออกมาเป็นโครงการ “แผนที่อนาคต” แผนที่ความคิดเห็นที่ก่อร่างขึ้นมาจากข้อเสนอของแนวร่วมอนาคตใหม่ทุกคน ทุกความเห็นถูกบรรจุลงไปในแผนที่ ตามภูมิภาคของผู้ออกความเห็น 

 

เมื่อมองแผนที่นี้ เราจะเห็นถึงความต้องการของผู้คนทั่วประเทศ ว่าพวกเขาอยากมีอนาคตแบบไหน นี่คือแผนที่ของประชาชน ร่าง ลงสีโดยประชาชน เพื่ออนาคตที่ประชาชนกำหนดเอง

 

ถือว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของแผนที่อนาคต  อนาคตใหม่ตั้งใจจะนำทุกข้อเสนอแนะมาบรรจุลงในแผนที่นี้  เพราะทุกเสียงของประชาชนเจ้าของประเทศ จะต้องถูกรับฟัง และเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้า

 

อย่างไรก็ตาม ยังมีพื้นที่อีกมากมายที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี อนาคตใหม่จึงมีไอเดียว่า แต่ละตำบลควรมีอาสาสมัครทางข้อมูล เพื่อช่วยรวบรวมความคิดเห็นของพี่น้องในพื้นที่ห่างไกล ให้ส่งเสียงมาได้ถึงส่วนกลางโดยตรง  อยากให้ความเห็นของคุณถูกบรรจุในแผนที่ สมัครแนวร่วมอนาคตใหม่ได้ทันที

 

"แผนที่ความคิดเห็น แผนที่อนาคต…"นับตั้งแต่เราเปิดเว็บไซต์ TheFutureWeWant.today…

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2018年4月9日周一