fbpx

ฝนทิ้งช่วง…ประเทศไทยแล้งแค่ไหน?


แม้จะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วแต่ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกน้อยมาก จนเริ่มมีเสียงจากประชาชนโดยเฉพาะในภาคเหนือและอีสานที่เตือนมายังรัฐบาลว่าปีนี้ “ภัยแล้ง” อาจจะเข้าขั้น “วิกฤติ” และในหลายพื้นที่ อาจจะถึงขั้น “ร้ายแรงที่สุด” ในรอบหลายสิบปีอีกด้วย

ลองดูแผนที่ปริมาณฝนสะสมของครึ่งแรกของปี 2562 เทียบกับค่าปกติของประเทศไทย พบว่าในครึ่งแรกของปีนี้ทุกภูมิภาคมีปริมาณฝนสะสมน้อยกว่าค่าปกติทุกภูมิภาคทั่วประเทศ (สีขาวคือเท่าเดิม สีแดงยิ่งเข้มคือยิ่งน้อยกว่าปกติ) มีเพียงไม่กี่จังหวัดเท่านั้นที่คงค่าเดิม หรือมีฝนมากกว่าปกติ

ส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ นั้น เราได้เรียบเรียงข้อมูลจากกรมชลประทานมาให้ทุกท่านได้เห็นภาพคร่าวๆ ว่าประเทศไทย “แล้ง” แค่ไหน โดยยกตัวเลขปริมาณน้ำที่สามารถนำไปใช้ได้ใน 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ :

ภูมิพล เหลือเพียง 9% หรือ 910 ล้านลูกบาศก์เมตร
สิริกิติ์ เหลือเพียง 8% หรือ 538 ล้านลูกบาศก์เมตร
แควน้อย เหลือเพียง 12% หรือ 104 ล้านลูกบาศก์เมตร
ป่าสัก เหลือเพียง 5% หรือ 45 ล้านลูกบาศก์เมตร

หากยังคงระดับน้ำระบายออกในอัตราเท่าเดิมและไม่มีน้ำเติมเข้ามาในอ่างเพิ่มเติมเลย เราจะมีน้ำใช้จากเขื่อนภูมิพลอีก 40 วัน, สิริกิติ์ 28 วัน, แควน้อย 48 วัน และป่าสัก 64 วัน

นอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์ภาวะ “น้ำน้อยวิกฤติ” หรือมีน้ำน้อยกว่า 30% ของปริมาณกักเก็บ ได้แก่ :

-แม่งัด (เชียงใหม่)
-แม่กวง (เชียงใหม่)
-กิ่วลม (ลำปาง)
-แควน้อย (พิษณุโลก)
-ห้วยหลวง​ (อุดรธานี)
-น้ำพุง (สกลนคร)
-จุฬาภรณ์ (ชัยภูมิ)
-อุบลรัตน์ (ขอนแก่น)
-ลำปาว (กาฬสินธุ์)
-ลำพระเพิง (นครราชสีมา)
-มูลบน (นครราชสีมา)
-ลำนางรอง (บุรีรัมย์)
-ป่าสักฯ (สระบุรี)
-ทับเสลา (อุทัยธานี)
-กระเสียว (สุพรรณบุรี)
-ขุนด่านฯ (นครนายก)
-คลองสียัด (ฉะเชิงเทรา)
-นฤบดินทรฯ (ปราจีนบุรี)

(โดยมีบางแห่งที่หยุดปล่อยน้ำชลประทานในการเกษตรแล้ว เพราะต้องเก็บรักษาน้ำไว้สำหรับให้ประชาชนอุปโภคบริโภคเท่านั้น)

——

สำหรับประชาชน เราขอแนะนำให้ท่านที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยแล้งโปรดใช้น้ำประปาในการอุปโภคบริโภคเท่าที่จำเป็นเท่านั้น งดใช้น้ำสิ้นเปลือง ส่วนผู้ที่ใช้น้ำบาดาลและน้ำฝน ให้เตรียมเก็บกักน้ำไว้ให้มากที่สุดเมื่อมีโอกาส

โดยเฉพาะผู้ที่ทำการเกษตร จะต้องจับตาประกาศจากทางภาครัฐเรื่องการใช้น้ำและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ต้องติดตามดูพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด

ส่วนพรรคอนาคตใหม่จะทำหน้าที่เร่งรัด-เสนอแนะ-ติดตาม-ตรวจสอบภาครัฐ เพื่อให้มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนในการรับมือภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็วที่สุด

———
( ข้อมูลจากฝ่ายประมวลวิเคราะห์และสถานการณน์น้ำ กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://water.rid.go.th/flood/flood/daily.pdf )