fbpx

รายงานความคืบหน้างานในสภาของพรรคอนาคตใหม่

นับตั้งแต่เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 มีการประชุมแล้วทั้งสิ้น 9 ครั้ง

ผมขอแจ้งรายงานความคืบหน้าการทำงานของ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ดังนี้

1. ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ 5 คน ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

2. ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ 1 คน ได้อภิปรายเกี่ยวกับ รายงานงบการเงินของสำนักงานศาลยุติธรรม

3. ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ 7 คน ได้อภิปรายเกี่ยวกับ ความคืบหน้าของแผนการปฏิรูปประเทศ

4. ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ 7 คน ร่วมอภิปรายในญัตติ ปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ

5. ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ 6 คน เข้าร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญ ยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยเป็นตัวแทนไปผลักดันประเด็นต่างๆในที่ประชุมเสมอ

6. ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ 3 คน เข้าร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญ ยกร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา

7. ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ 6 คนเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ

8. ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ตั้งกระทู้สด 2 กระทู้

กระทู้สดแรก ถาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือ พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ เรื่อง โครงสร้างอำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน.
ที่ยังคงอำนาจของ คสช. รวมถึงควบคุมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

โดย พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช. กลาโหม มาตอบกระทู้สดนี้แทน

กระทู้สดที่สอง ถาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เรื่อง ความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี แต่จากการประสานงาน ทราบว่า พล.อ.ประยุทธ์ฯ ติดภารกิจ ไม่มาตอบ เพื่อไม่ให้เสียโควต้ากระทู้สดประจำสัปดาห์ ส.ส.ของพรรคจึงถอนการเสนอกระทู้ออก

9. ส.ส.พรรคอนาคตใหม่จำนวนมาก ตั้งข้อหารือในที่ประชุมเพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการต่อไป

10. ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ตั้งกระทู้ถามทั่วไป 5 กระทู้ ขณะนี้กำลังรอการบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ

11. ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เสนอญัตติด่วน รวมทั้งสิ้น 8 ญัตติ ดังนี้

– ญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญสอบข้อเท็จจริงการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งญัตตินี้ถูกประธานสภาผู้แทนราษฎรตีตกไป

– ญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศ คสช. คำสั่ง คสช. และการใช้อำนาจของหัวกน้า คสช. ตามมาตรา 44

– ญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการลอบประทุษร้ายนักกิจกรรมทางการเมือง

– ญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากโครงการ EEC

– ญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาการให้ประทานบัตรเหมืองแร่ การทำเหมืองแร่ ในหลายพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

– ญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษากรณีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่า

– ญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางการป้องกันรัฐประหาร

– ญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาเรื่องกัญชา

โดยได้บรรจุเข้าวาระการประชุมแล้ว 2 ญัตติ กำลังรอพิจารณาบรรจุเข้าวาระอีก 5 ญัตติ และถูกตีตกไป ไม่บรรจุเข้าวาระอีก 1 ญัตติ

นอกจากการตั้งกระทู้ถาม และเสนอญัตติ ตลอดจนบทบาทในคณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญแล้ว พรรคอนาคตใหม่กำลังเตรียม

เสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศ คสช. คำสั่ง คสช. บางฉบับ เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อยกเลิกมาตรา 272 และมาตรา 279

เสนอร่างพระราชบัญญัติต่างๆเพื่อดำเนินการตามนโยบายที่ได้รณรงค์หาเสียงไว้กับประชาชน

บันทึกคลิปการอภิปราย สรุปเนื้อความการอภิปราย อินโฟกราฟิคประกอบการอภิปราย สามารถสืบค้นดูได้จากเพจพรรคอนาคตใหม่ และเพจของ ส.ส.แต่ละคน ครับ

พรรคอนาคตใหม่มี ส.ส. 81 คน และเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้าน คุณธนาธรไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี และพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ร่วมรัฐบาล กรณีนี้ย่อมมีข้อจำกัดในการผลักดันนโยบายต่างๆ ตามที่ได้รณรงค์หาเสียงไว้ แต่นั่นไม่ใช่ข้ออ้างที่จะไม่ผลักดันหรือทำอะไรเลย

ต่อไป ผมจะรายงานความคืบหน้าทุกสัปดาห์ และเราจะทำข้อมูลเผยแพร่สาธารณะว่า นโยบายพื้นฐาน 12 ข้อที่เราได้รณรงค์หาเสียงไว้ ด้วยภายใต้ข้อจำกัดที่เรามี ส.ส. 81 คนและเป็นฝ่ายค้าน เราจะทำอะไร มีเป้าหมายอะไร แต่ละเดือน แต่ละสมัยประชุม เราทำอะไรไปแล้ว มากน้อยเท่าไร

ผมขอยืนยันว่า ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่จะทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรให้เต็มที่ อย่างดีที่สุด ให้มีประสิทธิภาพที่สุด สร้างสรรค์มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนครับ

ปิยบุตร แสงกนกกุล
เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่

7 กรกฎาคม 2562

อ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

[ เปิดทีม อนาคตใหม่ 6 รายชื่อร่วม คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ำของสภาผู้แทนราษฎร ] .เรียนเชิญทุกท่านอ่านรายละเอียดและวิสัยทัศน์ของ กมธ.แต่ละคนได้ที่คำบรรยายใต้ภาพเลยค่ะ

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2019年7月7日周日

2. เดชรัตน์ สุขกำเนิด อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักวิชาการที่มีความสนใจเป็นพิเศษด้านการพัฒนาชนบท…

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2019年7月7日周日

3. จุลพันธุ์ โนนศรีชัย อดีตรองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า และ ส.ส.บัญชีรายชื่อสัดส่วนผู้พิการ…

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2019年7月7日周日

4. เจนวิทย์ ไกรสินธุ์ ประธานเครือข่ายคนรักถิ่น จ.นครศรีธรรมราช, ประธานมูลนิธิพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนคนหนุ่มสาว…

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2019年7月7日周日

5. ญาณธิชา บัวเผื่อน ส.ส. จันทบุรี เขต 3 รับหน้าที่ดูแลปัญหาราคาผลไม้ในคณะกรรมาธิการฯ.ในฐานะคนจันทบุรี…

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2019年7月7日周日

6. อัครพล ทองพูน อดีตผู้สมัคร ส.ส. สงขลา และนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาการผูกขาดทางการเกษตร…

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2019年7月7日周日

เมื่อวานผมได้มีโอกาสหารือในสภา 2 นาที ประเด็น การเพิ่มความสามารถของหน่วยงานดูแลกล้องวงจรปิดของ…

Chavalit Laohaudomphan – ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ 发布于 2019年7月4日周四