fbpx

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งของพรรคอนาคตใหม่ ฉบับที่ 4/2561 – ประกาศรับรองผลการลงคะแนนหยั่งเสียงคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาพรรคและหัวหน้าคณะทำงานจังหวัด