fbpx

เอกสารอธิบายการคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส. คณะกรรมการสาขา และคณะทำงานจังหวัด

เอกสารอธิบายกระบวนการสมัคร คัดเลือก และลงคะแนนไพรมารี ผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชื่อรายชื่อ รวมทั้งการรับสมัครและเลือกคณะกรรมการสาขาพรรค และคณะทำงานจังหวัด