fbpx

แถลงการณ์การประชุมจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่

27 พฤษภาคม 2561 เป็นวันที่ประวัติศาสตร์หน้าแรกของพรรคอนาคตใหม่ถูกเขียนขึ้น สมาชิกก่อตั้งกว่า 700 คนจากทั่วประเทศ ประกอบด้วยเครือข่ายจากภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ เครือข่ายแรงงาน และเครือข่ายคนรุ่นใหม่ New Gen Network ได้ส่งตัวแทนมาร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ ร่วมกำหนดอุดมการณ์ และกรอบนโยบายของพรรค รวมถึงเลือกกรรมการบริหารพรรค เพื่อจุดมุ่งหมายในการสร้างอนาคตใหม่ ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชนสากล เชิดชูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สร้างสังคมที่เท่าเทียม สร้างเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าและสร้างสรรค์ โดยในการประชุมครั้งนี้ เรายังได้เชิญประชาชนทั่วไป และทูตานุทูตจากกว่า 15 ประเทศ รวมถึงผู้แทนจากสหภาพยุโรปและสหประชาชาติมาร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

 พรรคอนาคตใหม่ขอประกาศว่าเรามุ่งทำการเมืองแบบใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก

  1. ทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ แข่งขันกันในเชิงอุดมการณ์และนโยบาย เสนอนโยบายก้าวหน้า กระจายอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ เปิดให้ประชาชนเข้าถึงทุนและทรัพยากรอย่างเท่าเทียม
  2. เป็นพรรคการเมืองที่ไม่มีใครผูกขาดความเป็นเจ้าของ สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน ทั้งในแง่การระดมทุนและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กำหนดนโยบาย พรรคอนาคตใหม่ตั้งเป้าระดมทุนให้ได้อย่างน้อย 350 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินการทางการเมืองจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้ง เงินที่ได้จากการระดมทุนจะถูกใช้อย่างโปร่งใส แสดงบัญชีต่อสาธารณะ เปิดโอกาสให้สังคมตรวจสอบได้ง่าย นอกจากนี้ กรรมการบริหารพรรคยังมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่โดยคำนึงถึงการกระจายอำนาจตามภูมิภาค ความหลากหลายทางอาชีพและเพศ รวมถึงมีกรรมการสัดส่วนเครือข่ายแรงงานและเยาวชนคนหนุ่มสาว เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีตัวแทนของตนเองในโครงสร้างการบริหารของพรรค
  3. มุ่งทำงานการเมืองระยะยาว ไม่มุ่งหวังเฉพาะชัยชนะในการเลือกตั้ง แต่จะทำงานต่อเนื่องทั้งในฐานะพรรคการเมือง มูลนิธิ และส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม โดยพรรคการเมืองจะมุ่งทำงานการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร ขณะที่มูลนิธิของพรรคจะทำหน้าที่เผยแพร่หลักการและความรู้ เป็นเสมือนคลังสมองที่สร้างพลเมืองผู้ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน เป็นฟันเฟืองสำคัญในการทำงานทางความคิด ส่วนธุรกิจเพื่อสังคม จะเป็นทั้งห้องทดลองนโยบายและการสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น 

การทำงานโดยยึด 3 เสาหลักนี้ จะนำมาสู่การเมืองที่สร้างสรรค์ โปร่งใส เปิดกว้างสำหรับประชาชนทุกคน สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศ พรรคอนาคตใหม่คือผู้ปักธงใหม่ ให้การเมืองเป็นเรื่องของประชาชน ประชาชนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจ กำหนดอนาคตของตนเอง

อนาคตใหม่ เพื่อประเทศไทยที่มีอนาคต