fbpx

แถลงการณ์กรณีผู้สนับสนุนอนาคตใหม่ถูกกดดันให้ลาออกจากอบต.น้ำพี้ อุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ว่าที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และผู้ร่วมจัดตั้งพรรค เดินทางไปพบปะประชาชนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ รับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขจากคนในท้องถิ่น ทั้งเรื่องที่ดินทำกินของชาวสวนทุเรียนหลง-หลินลับแล และปัญหาสับปะรดราคาตกต่ำ

อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นไม่นาน หนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับอนาคตใหม่ คือนายภิศิษฐ์ วงศ์ทอง รองนายก อบต.น้ำพี้ กลับถูกกดดันจากองค์กรที่สังกัด โดยกล่าวหาว่านายภิศิษฐ์เข้าร่วมการมั่วสุมชุมนุมทางการเมือง ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ทำให้ล่าสุด นายภิศิษฐ์ตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรองนายกฯ อบต.น้ำพี้ เพื่อให้การบริหารองค์กรสามารถเดินหน้าไปได้ แม้จะยืนยันว่าการเข้าร่วมสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของชาวอุตรดิตถ์ ถือเป็นสิทธิเสรีภาพของพลเมืองที่สามารถทำได้โดยไม่ควรถูกคุกคามโดยรัฐ

นี่ไม่ใช่กรณีแรกและกรณีเดียวที่สมาชิกและผู้สนับสนุนอนาคตใหม่ถูกคุกคามโดยเจ้าหน้าที่รัฐ อนาคตใหม่ขอยืนยันว่าการรับฟังความเห็น และรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ รวมถึงรวบรวมแนวทางแก้ปัญหาจากท้องถิ่น เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยพึงกระทำ และการมาร่วมกิจกรรม สะท้อนความคิดเห็น ก็เป็นสิทธิเสรีภาพที่พลเมืองพึงทำ เราจึงขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐ ยุติการคุกคามกดดันผู้ที่แสดงออกทางการเมืองตามที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครอง และขอเรียกร้องให้คสช.ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 ห้ามมั่วสุมชุมนุมทางการเมือง 5 คนขึ้นไป และอนุญาตให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้อย่างเสรี เพื่อให้การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น เป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรม