fbpx

“ชุมชนกะเหรี่ยงตะนาวศรี” ร้อง “กมธ. ที่ดิน” ชะลอขึ้นทะเบียน “แก่งกระจาน”

 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ที่รัฐสภา (เกียกกาย) คณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นำโดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ในฐานะประธาน กมธ. พร้อมด้วยสมาชิก กมธ. ร่วมรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรรมและสิ่งแวดล้อมเขตงานตะนาวศรี ขอให้ชะลอการขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

พิธากล่าวว่า ตามที่รัฐบาลไทยได้มีความพยายามต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553 เพื่อที่จะขอขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานให้เป็นมรดกโลก และตั้งเป้าให้สำเร็จในปี 2563 นั้น ทำให้ชุมชนกะเหรี่ยงที่ทำกินและอยู่อาศัยในพื้นที่กังวลว่า จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน โดยเฉพาะรูปแบบการทำกินแบบไร่หมุนเวียน การพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนของคณะกรรมการมรดกโลกทั้ง 3 ครั้ง ชุมชนกะเหรี่ยงได้มีการร้องขอให้มีการแก้ปัญหาในพื้นที่ให้เสร็จก่อน ทำให้คณะกรรมการมีมติไม่รับรองกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก และให้รัฐบาลไทยกลับไปดำเนินการแก้ปัญหาตามคำแนะนำของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

 

 

พิธากล่าวอีกว่า เมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา ที่บ้านบางกลอย ต.ห้วยแม่เพรี้ยง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีผู้แทนชุมชนจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชี ได้ร่วมกันหารือถึงข้อกังวลต่อการขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งประจานเป็นมรดกโลก และต้องการตรวจสอบว่าทางการไทยได้ดำเนินการแก้ปัญหาตามข้อเสนอของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแล้วหรือไม่ จึงขอเรียกร้องให้ชะลอการขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติไว้ก่อน จนกว่าจะมีการแก้ไขพูดคุยกันถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนพื้นที่

 

“ทุกวันนี้ โลกมุ่งไปในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ต้องมีทั้งดุลยภาพ เสถียรภาพ และคุณภาพในการพัฒนา นี่เป็นทิศทางที่ทั่วโลกกำลังไปทางนี้อยู่ เพราะฉะนั้น ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีสิทธิมนุษยชน ก็ไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนแต่อย่างใด”

พิธากล่าว

 

 

ด้านเกรียงไกร ชีช่วง ตัวแทนเครือข่ายฯ ระบุว่า กลุ่มป่าแก่งกระจาน 4 ผืนป่า มีพี่น้องกะเหรี่ยงอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชี นั่นหมายความว่าที่รัฐพยายามบอกว่าที่บางกลอยได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วนั้น ไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมด และยืนยันว่าทั้ง 4 พื้นที่ พี่น้องกะเหรี่ยงรวมทั้งพี่น้องอื่นๆ ที่อยู่รอบผืนป่ากลุ่มแก่งกระจานยังมีความกังวลเรื่องป่าไม้ที่ดิน วันนี้ พื้นที่ในกลุ่มป่าแก่งกระจานทั้ง 4 พื้นที่ ยังมีการคุกคามแกนนำนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและชาวบ้านไม่ให้มีความมั่นคง และที่สำคัญกระบวนการของรัฐที่ผ่านมายังไม่มีการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เกิดขึ้น