fbpx

พฤติกรรมซ้ำซากของ ส.ส. รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ! อนาคตใหม่เปิดเพิ่มอีกดอกคลิป #เสียบบัตรเเทนกัน

 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรพรรคอนาคตใหม่ นำโดยณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ รองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ และธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.แบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชน เรื่องการเสนอญัตติด่วนให้สภาผู้แทนราษฏร ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสอบสวน กรณีสมาชิกสภาผู้กดบัตรลงคะแนนแทนกันในการลงมติ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ยังเปิดหลักฐานเพิ่มเติมเป็นคลิปวีดีโอ ในการเสียบบัตรแทนกันตั้งแต่มีการเปิดประชุมสภาฯ

ณัฐชากล่าวว่า จากสถานการณ์รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ จะเห็นได้ว่ารัฐบาลกำลังพยายามทำทุกวิถีทาง เพื่อให้ได้มาซึ่งการชนะการโหวตในทุกญัตติ หากรัฐบาลยังไม่ใส่ใจกับเหตุการณ์เหล่านี้ ต่อไปประชาชนจะขนานนามได้ว่าเป็นรัฐบาลบัตรข้างมาก จากหลักฐานคลิปและภาพที่ตนนำมาแสดงนั้น เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในช่วง พ.ร.บ.งบประมาณฯ และก่อนช่วง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ในการโหวต พ.ร.บ.ต่างๆ เป็นการแสดงให้เห็นว่า การเสียบบัตรแทนกัน การไม่เข้าประชุม การฝากบัตรให้เพื่อนสมาชิกช่วยเสียบแทนนั้นเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ แต่ข้อบังคับของการประชุมสภาฯ ข้อที่ 80 วรรค 3 ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า การออกเสียงลงคะแนน จะทำแทนกันมิได้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า สมาชิกที่กระทำการเหล่านี้ มิได้เกรงต่อกฎข้อบังคับ ที่บังคับใช้ในการประชุม

 

“การเสียบบัตรแทนกันของพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลมีปัญหาอย่างยิ่ง ตอนนี้พรรคอนาคตใหม่ได้ยื่นญัตติต่อประธานสภาผู้แทนราษฏร ให้ตรวจสอบและพิจารณาถึงกรณีการเสียบบัตรแทนกัน ว่าสุดท้ายแล้วจะต้องพิจารณาให้ผลออกมาเป็นอย่างไร สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรทั้งที่ฝากบัตรเพื่อน และที่รับบัตรเพื่อน ควรจะมีบทลงโทษอย่างไร”

ณัฐชากล่าว

 

ด้านธีรัจชัยกล่าวว่า การเสียบบัตรแทนกันนั้น ในเชิงของรัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้ชัดเจนในมาตรา 120 ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรต้องลงคะแนนได้เพียง 1 เสียงเท่านั้น ในการปฏิญาณตนตามมาตรา 114 ของรัฐธรรมนูญ ก็บอกเอาไว้ว่า ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จากข้อเท็จจริงที่เปิดหลักฐานมาว่าสมาชิกฝ่ายรัฐบาลร้องเรียนกันเอง ทั้งหมดนี้เราต้องสอบหาว่าความจริงเป็นเช่นไร และวางมาตรการจะแก้ไขไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้อีกในอนาคต

 

“การออกกฎหมายโดยเฉพาะ พ.ร.บ. งบประมาณฯ เป็น พ.ร.บ. สำคัญที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะอนุมัติเงินฝ่ายบริหารและที่ไปใช้ทั้งประเทศ แต่รัฐบาลกลับใช้วิธีที่มิชอบ จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ตามหลักฐานที่ปรากฏ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจากฝ่ายรัฐบาลทั้งสิ้น เหตุนี้พรรคอนาคตใหม่จึงจำเป็นต้องยื่นญัตติด่วนขอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษากรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเสียบบัตรแทนกัน คาดว่าญัตติที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นไป จะเข้าสภาในสัปดาห์หน้า จึงขอให้พี่น้องสื่อมวลชนและประชาชน ช่วยกันติดตามและจับตาดู เพื่อให้มาตรฐานการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรนั้น เป็นมาตรฐานที่ดี และไม่ให้ฝ่ายรัฐบาลกระทำแบบนี้อีกต่อไป”

ธีรัจชัยกล่าว

 

โดยคลิปวิดีโอดังกล่าว ปรากฏเป็นภาพของ ส.ส.โกวิท พวงงาม พรรคพลังท้องถิ่นไท ที่มีการดึงเข้า-ออก และกดโหวตอย่างน้อย 2 ครั้ง รวมกับ ส.ส. ที่นั่งด้านซ้ายของโกวิทอีกอย่างน้อย 3 ครั้ง รวมเป็นทั้งหมดอย่างน้อย 5 ครั้ง