fbpx

“อนาคตใหม่” จี้ กกต. แจงสูตรคำนวณบัญชีรายชื่อ – ไม่ตรง พ.ร.ป. การเลือกตั้งฯ

 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ที่พรรคอนาคตใหม่ ชัยธวัช ตุลาธน รองเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า กรณีที่มีการแจกใบดำ อดีตผู้สมัคร ส.ส. จันทบุรี เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ นั้น ตาม พ.ร.ป. การเลือกตั้งฯ มาตรา 131 วรรค 2 กำหนดให้ “ดำเนินการคำนวนเพื่อหาจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่ โดยมิให้นำคะแนนที่ผู้สมัครดังกล่าวได้รับไปรวมคำนวนด้วย” แต่วันก่อนในข่าวชี้แจงของ กกต. ประกาศเพียงแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์มี ส.ส. บัญชีรายชื่อลดลง 1 คน และพรรคไทยรักธรรม มี ส.ส. บัญชีรายชื่อ 1 คน เท่านั้น ไม่ได้ดำเนินการตามที่ พ.ร.ป. การเลือกตั้งฯ กำหนดไว้ นั่นคือ ต้องประกาศจำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองทั้งหมดใหม่ ซึ่งถ้าคำนวนจำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อบนฐานของวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ตามที่ กกต. ระบุ พรรคพลังประชาชนปฏิรูป ควรจะต้องได้ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 1 คน คำถามคือ ในเมื่อปัจจุบันพรรคนี้ได้ยุบตัวเองไปแล้ว ส.ส. 1 คนดังกล่าวจะจัดสรรไปให้พรรคไหน ด้วยหลักเกณฑ์อะไร กกต. ต้องชี้แจงให้ชัดเจน จะโอนให้พรรคพลังประชารัฐโดยพลการไม่ได้

 

“อีกข้อสังเกตหนึ่ง เป็นไปได้ที่ กกต. จะคำนวณจำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อใหม่ บนฐานของจำนวน ส.ส. เขต ที่แต่ละพรรคได้รับเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ไม่ได้คิดอยู่บนฐาน ส.ส. เขตที่พรรคการเมืองมี ณ ปัจจุบันจริงๆ นั่นหมายความว่า แม้พรรคพลังประชารัฐจะดูด ส.ส. งูเห่าจากพรรคอนาคตใหม่เข้าไปแล้ว ซึ่งทำให้มีจำนวน ส.ส. เกินจำนวน ส.ส. พึงมีอยู่ในปัจจุบัน แต่ไม่ต้องลดจำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อลง”

ชัยธวัชกล่าว

 

ชัยธวัชกล่าวทิ้งท้ายว่า ทั้ง 2 ประเด็นดังกล่าว ทำให้สังคมตั้งคำถามว่า การประกาศจำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ เมื่อวันก่อนนั้น เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายรัฐบาลหรือไม่ กกต. ควรต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้ให้ชัดเจนว่า ดำเนินการคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ให้พรรคการเมืองอย่างไร