fbpx

ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยสูตรปาร์ตี้ลิสต์

ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ถึงกรณีการสื่อสารที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกรณีสูตรคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

… 

สื่อสารมวลชนจำนวนมากเข้าใจกฎหมายคลาดเคลื่อน ต่างพากันพาดหัวข่าวว่า “ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสูตรปาร์ตี้ลิสต์ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ”

ในความเป็นจริงแล้ว คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญล่าสุดเมื่อเช้านี้ ไม่เกี่ยวอะไรกับสูตรการคำนวณจำนวน ส.ส.   ของแต่ละพรรค ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นเดียวว่า บทบัญญัติในมาตรา 128 ของ พ.ร.ป. การเลือกตั้ง ส.ส. ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญหรือไม่เท่านั้น ซึ่งศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัด

กรณีนี้ ในทางวิชาการ เราเรียกกันว่า ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบว่ากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ในแบบนามธรรม หรือ abstract control

ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยการนำมาตรา 128 มาใช้ แล้วขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในแบบรูปธรรม หรือ concrete control

เมื่อศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัด มาตรา 128 ก็ยังคงดำรงอยู่ กกต.ในฐานะองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เป็นผู้ใช้และตีความมาตรา 128 ก็ต้องใช้และตีตวามมาตรานี้ออกมาเพื่อคำนวณจำนวน ส.ส.ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา 91

กกต. จะนำคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนี้ มาเป็น “หลังพิง” เพื่อคำนวณตามสูตร “27 พรรค” ไม่ได้

ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยสูตรคำนวณ

ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้พูดถึงสูตร “27 พรรค”

ศาลรัฐธรรมนูญเพียงแต่บอกว่า มาตรา 128 ไม่ขัดมาตรา 91 เท่านั้น

กกต. ต้องคำนวณที่นั่ง ส.ส. ให้สอดคล้องกับมาตรา 91