fbpx

ทรรศนะต่อนักกฎหมายของ Alexis de Toqueville

 

เฟซบุ๊กโพสต์ของ ปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เกี่ยวกับนักกฎหมาย อำนาจ และการปกครอง ในทรรศนะของ Alexis de Toqueville นักการทูต นักรัฐศาสตร์ และนักประวัติศาสตร์ ชาวงฝรั่งเศส ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี 1805-1859 

…  

ทำไมผู้ปกครองต้องใช้บริการนักกฎหมาย?

 

“ข้าพเจ้าเพียงบอกว่า ในสังคมซึ่งนักกฎหมายดำรงตำแหน่งสำคัญโดยปราศจากการต่อต้านคัดค้าน (ซึ่งตำแหน่งเหล่านี้เป็นของพวกเขาตามธรรมดา) ความคิดจิตใจของนักกฎหมายก็จะมีลักษณะอนุรักษ์นิยมอย่างชัดเจนและแสดงออกถึงการต่อต้านประชาธิปไตย 

เมื่อไรก็ตามที่พวกอภิชนปิดกั้นมิให้นักกฎหมายได้ดำรงตำแหน่งสำคัญ เมื่อนั้นนักกฎหมายย่อมกลายเป็นศัตรูที่อันตรายยิ่ง แม้นักกฎหมายอาจต่ำกว่าขุนนางในด้านความร่ำรวยและอำนาจ แต่พวกเขาก็ไม่ได้พึ่งพิงขุนนาง ตรงกันข้าม พวกเขากลับคิดว่าอยู่เหนือขุนนางในด้านความรู้ 

แต่ทุกครั้งที่ขุนนางแบ่งปันอภิสิทธิ์ให้กับนักกฎหมาย ขุนนางกับนักกฎหมายก็ประสานหลอมรวมผลประโยชน์กัน ราวกับเป็นพวกที่มาจากตระกูลเดียวกัน 

ข้าพเจ้ายังเห็นอีกว่า กษัตริย์สามารถใช้นักกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมืออันก่อประโยชน์สูงสุดต่อพระราชอำนาจของพระองค์ 

นักกฎหมายกับอำนาจบริหารมีความสัมพันธ์สอดคล้องต้องกันมากกว่านักกฎหมายกับประชาชน 

สิ่งที่นักกฎหมายชอบมากที่สุดเหนือสิ่งอื่นใด คือ ระเบียบ และสิ่งที่จะรักษาระเบียบได้ คือ อำนาจ เราต้องไม่ลืมว่า นักกฎหมายอาจเห็นความสำคัญของเสรีภาพ แต่โดยทั่วไป ความชอบด้วยกฎหมายก็อยู่เหนือเสรีภาพ นักกฎหมายหวั่นเกรงทรราชย์น้อยกว่าอำนาจอำเภอใจ เมื่อฝ่ายนิติบัญญัติตรากฎหมายบั่นทอนอิสรภาพของประชาชน พวกเขาจะค่อนข้างพอใจ

เมื่อเจ้าผู้ปกครองประจันหน้ากับประชาธิปไตยที่กำลังขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ  เจ้าผู้ปกครองก็มักจะใช้วิธีการล้มอำนาจตุลาการ และลดอิทธิพลทางการเมืองของนักกฎหมายลง ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์ เพราะ เท่ากับว่าเจ้าผู้ปกครองกำลังปล่อยให้สาระสำคัญแห่งอำนาจนี้หลุดมือไป 

ข้าพเจ้าไม่สงสัยเลยว่า หากนำนักกฎหมายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล ย่อมเป็นประโยชน์แก่เจ้าผู้ปกครองมากกว่า เมื่อเจ้าผู้ปกครองมอบอำนาจเผด็จการภายใต้รูปแบบความรุนแรงให้แก่นักกฎหมาย เราก็จะได้เห็นอำนาจเผด็จการเช่นนั้นอีกในเงื้อมมือของนักกฎหมาย ซึ่งปรากฏในรูปของความยุติธรรมและกฎหมาย”

 

Alexis de Toqueville, De la démocratie en Amérique, Tome I, Vol II, Chapitre 8