fbpx

กรณีร้องเรียนคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ตรวจสอบพรรคอนาคตใหม่

 

25 กุมภาพันธ์ 2562 ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ชี้แจงในเฟซบุ๊กเพจ เกี่ยวกับการที่มีผู้ร้องเรียนให้เกิดการตรวจสอบพรรคอนาคตใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

ผมขอแสดงความชื่นชมต่อบทบาทของคุณศรีสุวรรณ ที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการฟ้องร้องคดีต่อศาล และใช้บทบาทของความเป็นพลเมืองที่ขยันขันแข็งในการตรวจสอบอำนาจรัฐ  ยังจำได้ว่าเมื่อคราวที่คุณศรีสุวรรณถูกศาลปกครองสูงสั่งลงโทษจำคุก 14 เดือน และปรับ 7 แสนบาท แต่โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ก่อน ในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลนั้น คุณศรีสุวรรณได้รณรงค์ระดมเงินสนับสนุนเพื่อนำไปจ่ายค่าปรับ  ผมได้ร่วมโอนเงินระดมทุนและชักชวนคนอื่นๆ ให้ร่วมระดมทุนให้กับคุณศรีสุวรรณด้วย เพราะเห็นใจคุณศรีสุวรรณ ต้องการให้กำลังใจ และผมไม่เห็นด้วยกับการใช้ความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล สนับสนุนให้ประชาชนมีเสรีภาพในการวิจารณ์การตัดสินของศาลได้อย่างเต็มที่  ในฐานะที่ศาลเป็นหนึ่งในองค์กรผู้ใช้อำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นของประชาชน เสรีภาพในการแสดงความเห็นจะช่วยตรวจสอบการทำงานของศาลได้

แม้วันนี้ คุณศรีสุวรรณได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบพรรคอนาคตใหม่  โดยเจาะจงมาที่คุณธนาธร และผม แต่ผมก็ยังคงชื่นชมบทบาทและความกระตือรือร้นของคุณศรีสุวรรณ นี่คือ ตัวอย่างของพลเมืองที่ทำหน้าที่ตรวจสอบบุคคลสาธารณะ เมื่อคุณศรีสุวรรณต้องการตรวจสอบคุณธนาธร  ผม และพรรคอนาคตใหม่ พวกเราในฐานะคนที่อยู่ในวงการเมือง เป็นบุคคลสาธารณะ ก็พร้อมในการถูกตรวจสอบ และยินดีที่จะชี้แจงให้กระจ่างชัด

กรณีการลงประวัติของคุณธนาธรในเว็บไซต์ของพรรคอนาคตใหม่นั้น หัวหน้าพรรค โฆษกพรรค และผมได้ชี้แจงหลายครั้งแล้วว่า เป็นความผิดหลงเล็กน้อยที่ลงประวัติผิดพลาดไป คุณธนาธร และแกนนำพรรคไม่ทราบว่ามีข้อความผิดพลาดนี้เลย จนกระทั่งปรากฏให้เห็นในโลกโซเชียลมีเดีย พรรคก็รีบแก้ไขทันที 

ตั้งแต่ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ ผมไม่เคยเห็นหรือได้ยินคุณธนาธรหรือพรรคอ้างว่าคุณธนาธรเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เราไม่เคยใช้เรื่องนี้ในการรณรงค์หาเสียง คะแนนนิยม ความชื่นชอบที่คุณธนาธรได้รับทุกวันนี้ มาจากจุดยืนที่มั่นคง อุดมการณ์ที่แน่วแน่ ความจริงจังจริงใจในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้น เรื่องเหล่านี้ต่างหากที่ปลุกความหวังให้กับผู้คนในสังคม 

หากการเขียนถ้อยคำผิดพลาดจะส่งผลให้พรรคถูกยุบ หรือหัวหน้าพรรคต้องติดคุกได้ มีความผิดได้ ต่อไป นักการเมือง ส.ส. ส.ว. รัฐมนตรี สื่อ เอ็นจีโอ ข้าราชการ บุคคลสาธารณะคนไหน พิมพ์ผิด หลง ก็คงต้องโดนกันหมด หากจะเล่นกันแบบนี้ ก็จะเป็นการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมือง จนเพี้ยนกันไปหมด และคงน่าอับอายต่อสาธารณชนและนานาอารยะประเทศ

กรณีเรื่อง “อีสาน” ของผม ภาคอีสานเป็นภาคที่ผมเดินทางไปมากที่สุดและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากที่สุด เมื่อตอนเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ. เดินทางไปบรรยาย ร่วมเสวนา รณรงค์ทำกิจกรรมประชาธิปไตย เมื่อมาตั้งพรรคอนาคตใหม่ ผมก็เดินทางไปภาคอีสานมากที่สุด รับมอบหมายให้ไปรณรงค์หาสมาชิก เสวนา ปราศรัย และรับฟังประเด็นปัญหาต่างๆ คนอีสานที่ผมได้พบปะและที่เป็นสมาชิกพรรค คงเป็นประจักษ์พยานได้อย่างดีว่า ผมไม่เคยดูถูกคนอีสานแม้แต่ครั้งเดียว เวลาที่มีใครพูดดูถูกคนอีสาน ผมจะเป็นคนแรกๆ ที่ออกไปอธิบายทำความเข้าใจให้ทุกครั้ง โดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาทางโครงสร้าง ปัญหาของการจัดการของรัฐไทยตั้งแต่อดีต

การปราศรัยที่สกลนคร ผมพูดนโยบาย “ยุติราชการรวมศูนย์” และ “ทวงคืนอำนาจให้ท้องถิ่น”  โดยย้อนกลับไปพูดถึงปัญหาการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไทย ในยุคสมัยหนึ่งที่รวมอำนาจเข้าส่วนกลางและเมืองหลวง แล้วส่งคนไปปกครองตามเมืองต่างๆ  และยังคงหลงเหลือมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน

ผมพูดถึงความเหลื่อมล้ำทางโครงสร้างระหว่างภาคอีสานกับส่วนกลาง ภาคอีสานมีทรัพยากร  มีคนอีสานที่มีศักยภาพ แต่กลับถูกโครงสร้างที่เหลื่อมล้ำกดทับเอาไว้ ผมพูดถึงการสร้างวาทกรรมในอดีตที่ทำให้คนอีสานถูกกดทับ  ผมพูดถึงคนอีสานที่เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย เสรีภาพ ความเสมอภาค คนอีสานผู้ไม่ยอมจำนนกับเผด็จการและการกดขี่ ผมยกย่องวีรกรรมอาจหาญของครูเตียง ศิริขันธ์ ครูครอง จันดาวงศ์ และรำลึกประวัติศาสตร์การสังหารจิตร ภูมิศักดิ์ ปัญญาชนสยามหัวก้าวหน้า ที่บ้านหนองกุง 

วิญญูชนผู้มีจิตใจเป็นธรรม ไม่หลงเชื่อการสร้างข่าวเท็จของ IO คงตัดสินได้ว่า  ไม่มีข้อความใดเลยที่ผมดูถูกคนอีสาน หากคุณศรีสุวรรณหรือใครอยากพิสูจน์ ผมอยากเชิญชวนให้ฟังคลิปการปราศรัยตัวเต็ม

ผมสนับสนุนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและบุคคลสาธารณะ แต่การตรวจสอบต้องทำโดยสุจริต เพื่อประโยชน์สาธารณะ  มิใช่ตรวจสอบเพื่อเปิดช่องทางให้มีการนำกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง เพื่อกำจัดนักการเมือง พรรคการเมือง ที่ตนเองไม่ชอบ เกลียด กลัว