fbpx

ต้องยุติกระบวนการนำ “กฎหมาย” เป็นเครื่องมือในทางการเมือง

 

โพสต์ในเพจเฟซบุ๊กของ ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงวงจรการเมืองที่ต้องหลีกหนี

รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

การเมืองแบบประชาธิปไตย คือ อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน ประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจตัดสินใจในทางการเมือง เลือกผู้แทน เลือกรัฐบาล มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาธารณะ เมื่อตัดสินใจแล้ว ย่อมมีโอกาสเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเสมอ

พรรคการเมือง คือ ที่รวมตัวกันของบุคคลที่มีแนวคิดอุดมการณ์แบบเดียวกัน แล้วเสนอตัวให้ประชาชนเลือกเพื่อเข้าไปมีอำนาจรัฐและดำเนินการตามแนวคิด อุดมการณ์ นโยบายของพรรค

การเมืองแบบประชาธิปไตย พรรคการเมืองจะแข่งขันกันอย่างเสรี ประชาชนมีอำนาจตัดสินใจเลือกอย่างเสรี เมื่อตัดสินใจแล้ว ก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจได้

แต่การเมืองแบบ “รัฐซ้อนรัฐ” จะแบ่งงานกันทำเป็นระบบ

เริ่มจาก ก่อรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครอง

เอาอำนาจที่ยึดมา เขียนเป็น “กฎหมาย” เพื่อวางกับดักไว้

เสร็จแล้ว เข้าสู่ระบบปกติ มีการเลือกตั้ง ถ้าได้พรรคการเมืองที่พวกตนเองเกลียดกลัว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

คนกลุ่มหนึ่ง คอยหาช่อง หารู เล่นแร่แปรธาตุเอากับ “กฎหมาย” จ้องจับผิด ตั้งตนเป็น “นักร้อง” คอยชงเรื่องเข้าสู่กระบวนการ

เสร็จแล้วองค์กรที่ครองอำนาจในนามของ “การตรวจสอบ” ก็จะเข้าจัดการ

สุดท้าย ถ้าจัดการไม่แล้วเสร็จ ก็จะกลับไปยึดอำนาจการปกครอง แล้วเริ่มกระบวนการนี้ใหม่

กระบวนการทั้งหมดนี้ ต้องมาในนามของ “กฎหมาย” “กระบวนการยุติธรรม”

ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ “กฎหมาย” แต่แท้จริงแล้ว คือ ความต้องการของคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการกำจัดพรรคการเมืองที่เป็นภัยแก่พวกตน

เกลียดคนใด กลัวพรรคใด ก็ต้องเฝ้าจับผิด หยิบ “กฎหมาย” มาไล่เรียงหามาตรา หาช่อง หารู ว่ามีตรงไหนที่จะเอามาเล่นแร่แปรธาตุใช้เล่นงานพวกมันได้บ้าง

ชี้ช่องเสร็จ ก็จะมีคนอาสามาเป็น “นักร้อง” ชงเรื่องเข้าสู่กระบวนการ

ส่งไป ร้องไป รอว่าวันหนึ่ง เวลาเหมาะสม ก็ให้องค์กรตรวจสอบทั้งหลาย “เชือด”

การเมืองไทยเป็นแบบนี้มา 13 ปีแล้ว วิธีการเช่นนี้แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลย รังแต่จะสร้างวิกฤตมากขึ้นอีก แล้วยังลากเอา “กฎหมาย” และ “กระบวนการยุติธรรม” ลงเหวไปด้วยกันทั้งหมด

เล่นกันแบบนี้ ทำกันแบบนี้ จนวันนี้ การเมืองไทยหา “ฉันทามติ” ไม่ได้ หา “Final say” ไม่ได้

สังคมไทยจะยอมให้พวกเขาเล่นกันแบบนี้อีกหรือ?