fbpx

ลดผูกขาดทางเศรษฐกิจ ให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานได้เต็มที่

 

พรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคการเมืองที่มองว่า ศิลปวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้สังคมประเทศชาติ 

16 กุมภาพันธ์ 2562 ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ในเฟซบุ๊กเพจตนเองถึงความเชื่อมโยงระหว่าง การเมือง เศรษฐกิจ เสรีภาพ และการสร้างงานศิลปวัฒนธรรม มีรายละเอียดดังนี้

พรรคอนาคตใหม่มีนโยบายสนับสนุนศิลปินให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยไม่มีอุปสรรคทางด้านเศรษฐกิจ เช่น สิทธิทางภาษี หรือการกำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในงานที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในอัตราที่ต่ำกว่าปกติ

รวมถึงนโยบายด้านรัฐสวัสดิการของพรรคอนาคตใหม่ ก็จะเอื้อต่อการใช้ชีวิตและสร้างสรรค์งานของศิลปิน  ที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอย่างอิสระ เป็นเหตุให้หลุดจากความครอบคลุมของสิทธิการรับสวัสดิการต่างๆ ด้วย

ปิยบุตรเล่าถึงแนวคิดพรรคอนาคตใหม่ที่ยืนยันว่า ถ้าไม่มีเสรีภาพ  การใช้ความคิดสร้างสรรค์ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ และเพื่อเปิดทางให้เกิดเสรีภาพในการแสดงออก พรรคมีแนวนโยบายจะนำกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อเสรีภาพการแสดงออก เช่น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์  กฎหมายหมิ่นประมาท พ.ร.บ.การชุมนุมฯ กฎหมายภาพยนตร์และวิดีทัศน์มาแก้ไข

 

 

พรรคอนาคตใหม่ต้องการสร้างพื้นที่สาธารณะ ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางวัฒนธรรมบนความงดงามหลากหลายได้ พิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมต้องขยายเวลาเปิดออกไป และต้องสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ในระดับท้องถิ่นที่สะท้อนความหลากหลายขึ้นมาด้วย รวมถึงการมี Community Art Space ในทุกจังหวัด ซึ่งจะต้องอาศัยการกระจายอำนาจออกไปจากส่วนกลาง ซึ่งรวมถึงอำนาจทางวัฒนธรรมด้วย

ที่ผ่านมาทุกอย่างถูกกำหนดไว้ที่ส่วนกลาง ต้องยอมรับว่า ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นดำรงอยู่จริง จะไปกดทับไว้ไม่ได้ และการผูกขาดทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจก็มีส่วนสำคัญในการกดทับความหลากหลาย เช่น วันนี้จะฉายหนังสักเรื่อง ถ้าไม่ขอใบอนุญาติ ก็จะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกตีความว่าเป็นโรงภาพยนตร์ ทำให้เกิดการผูกขาดการฉายหนังไว้กับโรงภาพยนตร์รายใหญ่เท่านั้น

ศิลปวัฒนธรรมไทยต้องไม่มีแบบเดียว ประชาชนทุกคนต้องมีสิทธิในการสร้างสรรค์ศิลปะของตัวเองโดยไม่ถูกกดทับจากส่วนกลาง และต้องเอาวัฒนธรรมของไทยออกไปสู่สากล สร้างเศรษฐกิจวัฒนธรรมได้

 

 

นี่คือความหมายของ #คนไทยเท่าเทียมกัน และ #ประเทศไทยเท่าทันโลก ในทางด้านศิลปวัฒนธรรม

ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แสดงวิสัยทัศน์ในเวทีสาธารณะ “พรรคการเมืองกับนโยบายศิลปวัฒนธรรม” ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ