fbpx

8 กุมภาพันธ์ วันปักหมุดหมายใหม่ในการเมืองไทย

 

จากการแถลงข่าวพรรคอนาคตใหม่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ได้โพสต์ยืนยันอีกครั้งในเฟซบุ๊กเพจของตนถึงจุดยืนพรรคอนาคตใหม่ ดังนี้

  1. ชู “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” เป็นนายกรัฐมนตรี
  2. ยืนยันหลักการ “นายกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส.” ไม่สนับสนุนให้บุคคลที่ไม่ได้เป็น ส.ส.เป็นนายกรัฐมนตรี
  3. หยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของ คสช.
  4. แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 เพื่อเปิดทางให้จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ
  5. ลบล้างผลพวงรัฐประหาร

จากทั้ง 5 ข้อนี้ ย่อมเป็นคำตอบที่ชัดเจนแล้วว่า หลังการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 พรรคอนาคตใหม่จะลงมติให้บุคคลใดเป็นนายกรัฐมนตรี และจะไม่ลงมติให้บุคคลใดเป็นนายกรัฐมนตรี

  1. หากพรรคอนาคตใหม่ได้เสียงข้างมากเพียงพอ พรรคอนาคตใหม่พร้อมเป็นรัฐบาล และ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พร้อมเป็นนายกรัฐมนตรี
  2. พรรคอนาคตใหม่จะไม่ลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลที่มิได้เป็น ส.ส. เป็นนายกรัฐมนตรี
  3. หากเกิดกรณีจัดตั้ง “รัฐบาลแห่งชาติ” ที่รวบรวมทุกพรรคการเมืองเข้าด้วยกัน พรรคอนาคตใหม่จะเป็นฝ่ายค้าน ไม่ใช่เพียงเพราะว่ารัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 106 บังคับให้ต้องมีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น แต่ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาจำเป็นต้องมีฝ่ายค้านที่คอยตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐบาลด้วย

จุดยืนของพรรคอนาคตใหม่นี้ไม่ได้ขัดขวางการปรองดอง แต่เราเชื่อว่า “การปรองดอง” และ  “การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย” ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องรวมประชาชนเข้าไปในกระบวนการพูดคุยและตัดสินใจร่วมกันด้วย 

ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่า  การตกลงรอมชอมกันเองระหว่างชนชั้นนำ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางการเมืองได้  มีแต่ต้องหลอมรวมเอาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยกันเท่านั้น จึงจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน

เราถูกทำให้เชื่อว่า เราต้องอยู่กับเผด็จการทหาร หรือไม่ก็ต้องอยู่กับการเมืองแบบเก่า

เราถูกทำให้เชื่อว่า เราต้องอยู่กับวงจรรัฐประหาร มีการเลือกตั้ง เกิดวิกฤต รัฐประหาร ล้มล้างรัฐธรรมนูญ ร่างรัฐธรรมนูญ เลือกตั้ง เกิดวิกฤต รัฐประหาร ล้มล้างรัฐธรรมนูญ ร่างรัฐธรรมนูญ เลือกตั้ง 

เราถูกทำให้เชื่อว่า เราต้องอยู่กับการเมืองแบบเดิม หรือไม่ก็หนีออกจากการเมือง  แล้วปล่อยการเมืองให้เป็นเรื่องของกลุ่มคนไม่กี่กลุ่ม ไม่กี่คน

เราถูกทำให้เชื่อว่า ไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้

พรรคอนาคตใหม่ ต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าความเชื่อเช่นนี้ไม่เป็นความจริง 

เรายังมีทางเลือกที่ดีกว่า และพรรคอนาคตใหม่ คือ ทางเลือกนั้น

เรา คือ ทางเลือกใหม่ที่จะฟื้นความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยให้กลับคืนมาอีกครั้ง  และนำพาประเทศออกจากภาวะวิกฤติ

เรา คือ ทางหลักที่จะร่วมมือกับประชาชนกำหนดอนาคตของตนเอง และกำหนดอนาคตประเทศ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองไทย 

การเมืองไทยมีความชัดเจนขึ้น สมการทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปแล้ว

ประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าต้องการแบบใด 

ระหว่าง…

อดีต การเมืองแบบเดิม

ปัจจุบัน การเมืองแบบเผด็จการทหาร

อนาคต การเมืองแบบใหม่เพื่อกำหนดอนาคตใหม่ไปด้วยกัน