fbpx

(คลิป) ประชาธิปไตยกับคนรุ่นใหม่

การเมืองคือเรื่องของทุกคน

[ประชาธิปไตยกับคนรุ่นใหม่]กรณี Brexit ของประเทศอังกฤษ ในคลิปที่ผมร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ประชาธิปไตยกับคนรุ่นใหม่" ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือหนึ่งในตัวอย่างของ "คนรุ่นใหม่" ที่ไม่ยุ่งกับการเมือง ไม่ออกไปเลือกตั้ง แต่สุดท้ายการเมืองกลับมายุ่งกับพวกเขา และส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของพวกเขาอยู่ดีเช่นเดียวกัน สังคมไทยถูกทำให้เชื่อมานานว่า "การเมือง" เป็นเรื่องสกปรก เป็นเรื่องของความขัดแย้ง รุนแรง ดังนั้นคนส่วนใหญ่รวมถึงคนรุ่นใหม่ พอได้ยินคำนี้แล้วก็เบือนหน้าหนี จนทำให้กลายเป็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ การเมืองเป็นเรื่องของคนไม่กี่คนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งที่จริงๆ แล้ว การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน เพราะการเมืองเป็นเรื่องของการเข้าไปมีอำนาจ เพื่อจัดสรรปันส่วน กำหนดว่าประเทศจะทำอย่างไร จะมีนโบายสาธารณะแบบไหน พัฒนาประเทศไปทิศทางใด ถ้าเราไม่สนใจ ถ้าเรากันตัวเองออกมา ก็จะมีแค่คนไม่กี่คนเข้าไปจัดสรร จัดการให้ และเราต้องอยู่กับผลของการตัดสินใจเหล่านั้นรัฐไทยมีความคิดที่พยายามจะถอดความเป็นการเมืองออกจากสังคม ไม่อยากให้ใครมามีส่วน แค่เรื่องพื้นที่สาธารณะ ที่จะให้คนได้มาพูดคุยเรื่องการเมือง เรื่องสังคม ทุกวันนี้หดแคบลงทุกที มหาวิทยาลัยเองก็จัดกิจกรรมในลักษณะนี้ได้ยากขึ้น บางแห่งคิดจะจัดก็จัดไม่ได้ ในวงการสื่อสารมวลชน 4-5 ปี มานี้ แทบไม่มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องนโยบายสาธารณะเลย มีแต่เกมโชว์ และข่าวดาราใครเลิกกับคนนั้น ใครท้องกับคนนี้ ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆ จะทำให้ "ตาอยู่" เพียงไม่กี่คน รวบเอาอำนาจไปเล่นการเมืองอยู่ฝ่ายเดียวเราจำเป็นต้องเข้าไปยุ่งกับการเมือง เพื่อเติมความเป็นประชาธิปไตยลงไปให้มากขึ้น มีส่วนร่วมให้มากขึ้น เพื่อเปลี่ยนแปลง ทำให้การเมืองเป็นเรื่องสนุกสนาน ทำให้การเมืองแบบใหม่ที่เป็นเรื่องของทุกคนเกิดขึ้นให้ได้#พรรคอนาคตใหม่ #ไทย2เท่า

Piyabutr Saengkanokkul – ปิยบุตร แสงกนกกุล 发布于 2018年10月25日周四

 

ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ โพสต์เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ถึงการร่วมบรรยายให้คนรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฟัง ถึงเรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างการเมืองและคนทุกๆ คน เพื่อที่จะไม่มีใครคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ถือโอกาสรวบอำนาจไปไว้ในมือแต่ฝ่ายเดียวโดยไม่สนใจความต้องการที่แท้จริงของประชาชน

รายละเอียดมีดังนี้

“กรณี Brexit ของประเทศอังกฤษ ในคลิปที่ผมร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประชาธิปไตยกับคนรุ่นใหม่” ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือหนึ่งในตัวอย่างของ “คนรุ่นใหม่” ที่ไม่ยุ่งกับการเมือง ไม่ออกไปเลือกตั้ง แต่สุดท้ายการเมืองกลับมายุ่งกับพวกเขา และส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของพวกเขาอยู่ดี

เช่นเดียวกัน สังคมไทยถูกทำให้เชื่อมานานว่า “การเมือง” เป็นเรื่องสกปรก เป็นเรื่องของความขัดแย้ง รุนแรง ดังนั้นคนส่วนใหญ่รวมถึงคนรุ่นใหม่ พอได้ยินคำนี้แล้วก็เบือนหน้าหนี จนทำให้กลายเป็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ การเมืองเป็นเรื่องของคนไม่กี่คนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม

ทั้งที่จริงๆ แล้ว การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน เพราะการเมืองเป็นเรื่องของการเข้าไปมีอำนาจ เพื่อจัดสรรปันส่วน กำหนดว่าประเทศจะทำอย่างไร จะมีนโบายสาธารณะแบบไหน พัฒนาประเทศไปทิศทางใด ถ้าเราไม่สนใจ ถ้าเรากันตัวเองออกมา ก็จะมีแค่คนไม่กี่คนเข้าไปจัดสรร จัดการให้ และเราต้องอยู่กับผลของการตัดสินใจเหล่านั้น

รัฐไทยมีความคิดที่พยายามจะถอดความเป็นการเมืองออกจากสังคม ไม่อยากให้ใครมามีส่วน แค่เรื่องพื้นที่สาธารณะ ที่จะให้คนได้มาพูดคุยเรื่องการเมือง เรื่องสังคม ทุกวันนี้หดแคบลงทุกที มหาวิทยาลัยเองก็จัดกิจกรรมในลักษณะนี้ได้ยากขึ้น บางแห่งคิดจะจัดก็จัดไม่ได้ ในวงการสื่อสารมวลชน 4-5 ปี มานี้ แทบไม่มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องนโยบายสาธารณะเลย มีแต่เกมโชว์ และข่าวดาราใครเลิกกับคนนั้น ใครท้องกับคนนี้ ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆ จะทำให้ “ตาอยู่” เพียงไม่กี่คน รวบเอาอำนาจไปเล่นการเมืองอยู่ฝ่ายเดียว

เราจำเป็นต้องเข้าไปยุ่งกับการเมือง เพื่อเติมความเป็นประชาธิปไตยลงไปให้มากขึ้น มีส่วนร่วมให้มากขึ้น เพื่อเปลี่ยนแปลง ทำให้การเมืองเป็นเรื่องสนุกสนาน ทำให้การเมืองแบบใหม่ที่เป็นเรื่องของทุกคนเกิดขึ้นให้ได้”