fbpx

ร่างรัฐธรรมนูญ ประชาชนต้องมีส่วนร่วม

 

ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ถึงการมีโอกาสได้กลับไปบรรยายในชั้นเรียนมหาวิทยาลัยอีกครั้งจากการรับเชิญ หลังหันมาสู่แวดวงการเมือง การบรรยายครั้งนี้ชี้ให้เห็นความจริงของการเมืองไทย และให้ตระหนักถึงอำนาจของประชาชน

รายละเอียดมีดังนี้

“ขอบคุณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่เชิญผมมาบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายมหาชนกับพรรคการเมืองในปัจจุบัน” นี่เป็นโอกาสดีที่ทำให้ผมได้กลับมาสอนหนังสืออีกครั้งหลังจากห่างหายไประยะหนึ่ง ประเด็นสำคัญที่ผมชวนนักศึกษาคิดในเวทีนี้ คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญของไทย ซึ่งกว่า 80 ปี ของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีรัฐธรรมนูญรวม 20 ฉบับ และมีการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีที่เป็นอารยชนเพียง 3 ครั้งเท่านั้น คือ ฉบับที่ 1 ไปฉบับที่ 2, ฉบับที่ 2 ไปฉบับที่ 3 และฉบับปี 2534 ไป ฉบับปี 2540 ที่เหลือล้วนเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยมี “พลเอก” โผล่มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวยึดอำนาจแล้วยกเลิกทั้งนั้น

 

 

รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เราใช้อยู่ในตอนนี้ ผมชวนนักศึกษาให้ลองมองย้อนกลับไปว่า มีใครบ้างเป็นคนร่าง มีใครบ้างเป็นคนเขียนขึ้นมา ซึ่งก็พบว่ามีแต่คนสูงอายุ อายุ 60 กว่าปี 70 กว่าปี ทั้งนั้น อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก็ยังเขียนบอกอีกว่า ถ้าเราอยากแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นทำไม่ได้ เปรียบไปก็เหมือนกับว่า “มีมืออันเหี่ยวย่นของเหล่าคนชราที่ร่วมกันเขียนนั้นบีบคอเราไว้” วันหนึ่งเมื่อเราโตขึ้น และคนเขียนล้มหายตายจากไปตามกาลเวลา แต่ทว่าก็ยังมี “มือผี” ล็อกคออยู่อีก

นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้นักศึกษาลองตั้งคำถาม ว่าเราจะอยู่กับสังคมแบบนี้ไปอีก 20 ปี โดยไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือเราจะลุกขึ้นมาบอกว่าพอกันที กับสิ่งที่เราไม่ได้มีส่วนร่วมในการกำหนด”