fbpx

(คลิป) อนาคตใหม่ทวงถามประชาธิปัตย์ อย่าตระบัดสัตย์ต่อประชาชน ไม่ใช่มุ่งต่อรองเก้าอี้

โฆษกพรรคอนาคตใหม่ทวงถามพรรคประชาธิปัตย์ ก่อนอยากได้ตำแหน่งนายกฯ  ให้แสดงจุดยืนให้ชัดก่อนว่าจะทำตามสัญญาที่หาเสียงไว้ ต่อต้านการสืบทอดอำนาจของ คสช. หรือไม่ พร้อมย้ำ อนาคตใหม่มั่นใจปิดสวิตช์ ส.ว. ได้สำเร็จหากทุกพรรคไม่ตระบัดสัตย์

พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่  เปิดเผยว่ากระแสข่าวที่ว่าพรรคอนาคตใหม่พร้อมยกมือให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นการนำเสนอข่าวเกินเลยจากข้อเท็จจริง พรรคอนาคตใหม่เพียงต้องการชี้ให้สังคมเห็นว่าตอนนี้ภารกิจสำคัญที่สุดของพรรคการเมืองไม่ใช่การเจรจาต่อรองตำแหน่งหรือเก้าอี้รัฐมนตรี แต่คือการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของ คสช.

เพราะฉะนั้น พรรคอนาคตใหม่ขอเรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองที่เคยแสดงจุดยืนไว้ในช่วงหาเสียง  ว่าจะหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของ คสช. โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทย อย่าตระบัดสัตย์  เพราะชีวิตของนักการเมืองขึ้นอยู่กับการทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน เมื่อพรรคแต่ละพรรคแสดงจุดยืนตามที่สัญญาไว้กับประชาชน ร่วมกันต่อต้านการสืบทอดอำนาจของ คสช.  แล้ว จึงค่อยเจรจากันต่อเรื่องการร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาล

อนาคตใหม่ทวงถามประชาธิปัตย์อย่าตระบัดสัตย์ต่อประชาชน ไม่ใช่มุ่งต่อรองเก้าอี้.โฆษกพรรคอนาคตใหม่ทวงถามพรรคประชาธิปัตย์ ก่อนอยากได้ตำแหน่งนายกฯ ให้แสดงจุดยืนให้ชัดก่อนว่าจะทำตามสัญญาที่หาเสียงไว้ ต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.หรือไม่ พร้อมย้ำ อนาคตใหม่มั่นใจปิดสวิตช์ส.ว. ได้สำเร็จหากทุกพรรคไม่ตระบัดสัตย์.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ เปิดเผยว่ากระแสข่าวที่ว่าพรรคอนาคตใหม่พร้อมยกมือให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นการนำเสนอข่าวเกินเลยจากข้อเท็จจริง พรรคอนาคตใหม่เพียงต้องการชี้ให้สังคมเห็นว่าตอนนี้ภารกิจสำคัญที่สุดของพรรคการเมืองไม่ใช่การเจรจาต่อรองตำแหน่งหรือเก้าอี้รัฐมนตรี แต่คือการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของ คสช..เพราะฉะนั้น พรรคอนาคตใหม่ขอเรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองที่เคยแสดงจุดยืนไว้ในช่วงหาเสียง ว่าจะหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของ คสช. โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทย อย่าตระบัดสัตย์ เพราะชีวิตของนักการเมืองขึ้นอยู่กับการทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน เมื่อพรรคแต่ละพรรคแสดงจุดยืนตามที่สัญญาไว้กับประชาชน ร่วมกันต่อต้านการสืบทอดอำนาจของ คสช. แล้ว จึงค่อยเจรจากันต่อเรื่องการร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมรัฐบาล.

#อนาคตใหม่ #เลือกตั้ง62

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2019年5月11日周六