fbpx

“อนาคตใหม่” จัดประชุมใหญ่ ติวเข้มเพื่อเดินหน้าเขย่าการเมืองท้องถิ่นไทยอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ จังหวัดชลบุรี พรรคอนาคตใหม่ จัดประชุมใหญ่สามัญพรรคอนาคตใหม่ ครั้งที่ 1/ 2562 ธนาธร กล่าวว่า ต้องขอบคุณการทำงานอย่างหนักของทุกๆ คนที่ทำให้พรรคอนาคตใหม่ ซึ่งเป็นพรรคที่จัดตั้งได้ไม่ถึง 1 ปี ได้รับความนิยมจากประชาชน มีคะแนนมาเป็นลำดับที่ 3 กว่า 6.2 ล้านเสียงในการเลือกตั้งที่ผ่านมา

นี่คือผลงานของพวกเราทุกๆ คน เราพูดมาตลอดว่า แม้การเลือกตั้งจะผ่านไปแล้ว คนที่ได้เป็น ส.ส. ก็เข้าไปทำงานในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเข้มแข็ง ซึ่งเรามีกิจกรรมการอบรม ส.ส.ให้ความรู้เรื่องการเข้าไปทำงานในสภา โดยมีนักวิชาการ รวมถึงผู้มีประสบการณ์ในงานการเมืองมากมายมาร่วมเป็นวิทยากร ในส่วนของคณะทำงานจังหวัดก็จะดำเนินการรับสมัครสมาชิก ทำกิจกรรมกับสมาชิก ทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ต่อไป

สำหรับวาระการประชุมใหญ่สามัญพรรคอนาคตใหม่ ครั้งที่ 1/ 2562 มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการชี้แจงงบประมาณ เรื่องการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี ฯลฯ โดยทุกวาระให้ที่ประชุมลงมติรับรอง ขณะที่กิจกรรมการอบรม ส.ส. มีการออกแบบการเวิร์กช็อป และให้ความรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานในสภาผู้แทนราษฎร โดยนักวิชาการชั้นนำและผู้มีประสบการณ์

โดยประเด็นที่สำคัญ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่กล่าวถึงท่าทีของพรรคต่อการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่าในการเลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมา พรรคอนาคตใหม่ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ เขย่าการเมืองระดับประเทศจนเป็นผลสำเร็จมาแล้ว และอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าที่จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่น เรายืนยันว่าจะส่งผู้สมัครลงแข่งขันอย่างแน่นอน แต่จะเป็นกี่แห่ง หรือกี่พื้นที่นั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและทีมงานพรรค ทั้งนี้ เราจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับท้องถิ่น และเขย่าการเมืองท้องถิ่นดังเช่นที่ได้ทำกับการเมืองระดับประเทศมาแล้ว

นี่จะเป็นครั้งแรกที่การเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่น ผู้สมัครหาเสียงแข่งขันกันด้วยนโยบายอย่างเข้มข้น  ซึ่งท้องถิ่นไหนที่พรรคอนาคตใหม่ส่งผู้สมัคร เราจะให้ทีมไปช่วยร่วมออกแบบนโยบาย ท้องถิ่นมีอะไรน่าสนใจ อยากออกแบบเมืองอย่างไร แผนจัดการน้ำแล้งน้ำท่วม  แผนการจัดการขยะเป็นแบบไหน

ทีมงานจากส่วนกลาง ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ของเราที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงนักวิชาการในเครือข่ายของเรา จะไปร่วมช่วยกันออกแบบนโยบาย และนำเสนอในการหาเสียงกับพ่อแม่พี่น้องว่า เมืองของพวกเขา 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ถ้าพรรคอนาคตใหม่ได้เข้ามาพัฒนาจังหวัดนี้ การบริหารเทศบาล 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ถ้าการจัดการอยู่ในอำนาจหน้าที่ของพรรคอนาคตใหม่

เราจะพูดกันด้วยงบประมาณที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ พูดกันด้วยบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ  เราจะคุยเรื่องท้องถิ่นด้วยข้อเสนอที่แหลมคม และจะเปลี่ยนการเมืองท้องถิ่นดังที่เราได้เปลี่ยนการเมืองระดับประเทศสำเร็จมาแล้ว

“ประชาธิปไตยที่กินได้จริง สิ่งที่ทำให้ประชาธิปไตยส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเรา ของลูกหลานเรา อยู่ที่การเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งที่ผ่านมา สำหรับการเมืองท้องถิ่นนั้น เราก็รู้ว่าอยู่ในมือของคนไม่กี่ตระกูล อยู่ในมือของพ่อซึ่งเป็นนักการเมืองระดับชาติ แม่เป็นนายก อบจ. ลูกเป็นนายก อบต. ส่วนหลานเป็นนายกเทศมนตรี อย่างนี้เป็นต้น เราอยู่แบบนี้มานานเกินไป ถึงเวลาที่จะต้องเขย่า และเขย่าด้วยคุณภาพของนโยบายที่พรรคอนาคตใหม่จะนำเสนอ และเรามั่นใจว่า นี่จะเป็นทางออกและยกระดับท้องถิ่น ยกระดับจังหวัดต่างๆ ให้พัฒนาได้อย่างแท้จริง” ธนาธรกล่าว