fbpx

(Infographic) อนาคตใหม่ไม่โกงใคร และต้องไม่ยอมให้ใครโกง

ข้อร้องเรียนที่พรรคอนาคตใหม่พบมากที่สุดในวันที่ 17 มีนาคม 2562  ก็คือความพยายามของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการทำให้คะแนนเสียงของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบางส่วน กลายเป็นคะแนน “เสีย” (โดยเฉพาะ First-Time Voter ผู้ใช้สิทธิ์ครั้งแรก)  ไม่ว่าจะด้วยการทำให้บัตรเสียโดยวิธีการต่างๆ เช่นการทำบัตรให้ฉีกขาดก่อนส่งให้ผู้ลงคะแนน หรือการขีดเขียนอะไรบางอย่างบนบัตรเลือกตั้งไว้ล่วงหน้า หรือการที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไม่ใส่รายละเอียดหรือเซ็นชื่อให้เรียบร้อย หรือแม้แต่ใช้บัตรผิดเขต เขียนรหัสไปรษณีย์ที่จัดส่งผิด ฯลฯ

บางที่ก็มีการพูดว่าอย่าไปกาเบอร์นั้นเบอร์นี้  (ซึ่งทุกเขตที่ถูกแจ้งเข้ามาก็ปรากฎว่าเป็นหมายเลขของผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่ทั้งหมด) เพราะเขากำลังจะถูกตัดสิทธิ์ เพราะเขากำลังจะถูกยุบพรรค เพราะกาไปแล้วคะแนนจะตกน้ำ ก่อให้เกิดความงงงวยสับสนให้กับผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนมากพอควร 

การกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ “Voter Suppression” หรือความพยายามขัดขวาง หรือทำให้ประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีความยากลำบากในการลงคะแนนเลือกตั้งด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้คะแนนเสียงที่ออกมาทั้งหมดของผู้สมัครบางคนถูกตัดหายไป ตัวอย่างเช่น ในการเลือกตั้งประเทศออสเตรเลียปี 2006 ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกที่มีอายุ 18 ปี (First-Time Voter) จะต้องรีบไปลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกภายใน 2 ทุ่ม ในวันเดียวกันกับที่รัฐบาลพระกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งขึ้น  เท่ากับว่าพวกเขามีเวลาเตรียมตัวเพียงไม่กี่ชั่วโมง (ในขณะที่ผู้ที่เคยออกเสียงเลือกตั้งมาแล้วมีเวลา 7 วันในการดำเนินการยืนยันสิทธิ์เลือกตั้งของตนเอง) 

การกำหนดเวลาที่สั้นมากในการดำเนินการลงทะเบียนนั้นได้ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อบรรดาผู้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกเป็นอย่างมาก จนส่งผลให้อัตราการออกมาใช้สิทธิ์ของประชากรกลุ่มนี้ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ  โดยผู้วิเคราะห์ให้ความเห็นว่า สาเหตุเป็นเพราะผลสำรวจโพลชี้ว่าประชากรกลุ่มนี้มีแนวโน้มนิยมพรรค Labour และ Green ซึ่งเป็นฝ่ายค้านในขณะนั้น มากกว่ากลุ่มคนมีอายุที่นิยมพรรครัฐบาลมากกว่า

 

“อนาคตใหม่ไม่โกงใคร และต้องไม่ยอมให้ใครโกง”

 

ต่อไปนี้คือ คู่มือการไปเลือกตั้งฉบับย่อ สำหรับผู้ที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก และผู้ที่หลงลืมเพราะห่างหายการหยิบปากกาออกไปเลือกตั้งกว่า 8 ปี ประมวลมาจากคำถามและข้อร้องเรียนที่ส่งเข้ามากันมากที่สุดในการลงคะแนนนอกเขต/ล่วงหน้า เมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา นอกจากเราจะต้องไม่เอาเปรียบคนอื่นแล้ว เราจะต้องระมัดระวังให้ดีไม่ให้คนอื่นอาศัยความไม่รู้ของเราเพื่อเอาเปรียบพวกเราด้วย