fbpx

(คลิป) รถติดเพราะอะไร?

พรรคอนาคตใหม่ภูมิใจนำเสนอ

“นโยบายขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน”

 

คลิปสั้นๆ ที่จะทำให้พวกเราเข้าใจถึงที่มาที่ไปและความสำคัญของการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ

เพื่อโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของทุกคน มาร่วมเปลี่ยนแปลงการคมนาคมของประเทศไปกับพวกเราพรรคอนาคตใหม่

 

“ประเทศที่พัฒนาแล้ว ไม่ใช่ประเทศที่คนจนมีรถ

แต่เป็นประเทศที่คนรวยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ”

Enrique Penalosa อดีตนายกเทศมนตรีนครโบโกต้า โคลอมเบีย

 

[ รถติดเพราะอะไร? ].พรรคอนาคตใหม่ภูมิใจนำเสนอ“นโยบายขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน”.คลิปสั้นๆ ที่จะทำให้พวกเราเข้าใจถึงที่มาที่ไปและความสำคัญของการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ.เพื่อโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของทุกคน มาร่วมเปลี่ยนแปลงการคมนาคมของประเทศไปกับพวกเรา.พรรคอนาคตใหม่."ประเทศที่พัฒนาแล้ว ไม่ใช่ประเทศที่คนจนมีรถแต่เป็นประเทศที่คนรวยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ".(Enrique Penalosa อดีตนายกเทศมนตรีนครโบโกต้า, โคลอมเบีย)

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2019年3月12日周二