fbpx

บล็อกเชน: ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ ฟรี-ตรวจสอบได้-โละกฎหมายอุปสรรคสตาร์ทอัพ

ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่  และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน ร่วมวงเสวนา “เลือกตั้ง 62 กับอนาคตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย” จัดโดยองค์การนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นักศึกษาหลายคนเข้ามาทักทาย และบอกว่าติดตามปกรณ์วุฒิ ตั้งแต่ก่อนจะมาร่วมงานกับพรรคอนาคตใหม่เสียอีก

หนึ่งในวิสัยทัศน์หลักของพรรคอนาคตใหม่คือ “ไทยเท่าทันโลก”  ซึ่งได้รวมถึงนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ต้องนำมารับใช้ประชาชน สามารถแบ่งได้เป็น 3  ด้านหลัก ประกอบด้วย

  1. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาครัฐ เช่น การเปิดข้อมูลภาครัฐให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึง นำไปต่อยอดได้ โดยอาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อความโปร่งใส
  2. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคเอกชน เช่น การใช้ Single Digital Identity ให้บัตรประชาชนใบเดียวต้องใช้บริการภาครัฐได้ทั้งหมด โดยไม่ต้องกรอกเอกสารอีก รวมถึงการใช้บริการต่างๆ เช่น โรงพยาบาลและการทำข้อมูลเปิดเผย (Open Data) ให้ภาคประชาชนและภาคเอกชน สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ทำให้ระบบดิจิตัลเข้ามามีส่วนในภาคเศรษฐกิจมากขึ้น
  3. การส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทย ทลายอุปสรรคทางกฎหมายที่กีดขวางการเจริญเติบโตของสตาร์ทอัพทั้งหมด เพราะที่ผ่านมาประเทศไทยส่งเสริมสตาร์ทอัพแค่เพียงการจัดสัมมนา  แต่สุดท้ายสตาร์ทอัพไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสทางธุรกิจได้

ทั้งๆ ที่ประเทศไทยมีทรัพยากรบุคคลสตาร์ทอัพที่มีฝีมือ ได้รับการยอมรับจากต่างชาติเป็นจำนวนมาก  แต่กลับไม่เติบโตเพราะติดเงื่อนไขทางกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจในประเทศไทยเอง สุดท้ายถ้าเราไม่ทำลายกำแพงของกฎระเบียบอันนี้  สตาร์ทอัพจะเติบโตไปได้มากที่สุดก็เพียงแค่ลูกจ้างของกลุ่มทุนขนาดใหญ่เท่านั้น

นอกจากนี้ปกรณ์วุฒิยังได้กล่าวถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลดความเหลื่อมล้ำ  อินเทอร์เน็ตทำให้เกิดการกระจายโอกาสทางการศึกษาและรายได้ไปสู่ชนบทมากขึ้น แต่นั่นยังไม่เพียงพอ  สิ่งที่ต้องทำคือการทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้นโดยมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด  

 

และสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการสร้างเทคโนโลยีที่เป็นของคนไทยเองจริงๆ 

 

#ทีมธนาธร #24มีนากาอนาคตใหม่ #อนาคตใหม่ #Futurista