fbpx

นักการเมืองหญิง #อนาคตใหม่

สาวิตรี สันติพิริยพร ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เข้าร่วมวงสนทนาประเด็นผู้หญิงกับการทำงานการเมือง จัดโดย สถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

พูดคุยถึงบทบาทของผู้หญิงและความพยายามของพรรคการเมืองไทยในการสนับสนุนให้ผู้หญิงเป็นผู้นำและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ โดยมีผู้สมัคร ส.ส. หญิงจากพรรคการเมืองต่างๆ  และตัวแทนทางการทูตจากประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ และสหภาพยุโรป เข้าร่วมด้วย

การสนทนาครั้งนี้ทำให้เราสามารถแลกเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่มในสังคมให้สามารถมีชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและสง่างาม  ทั้งยังสร้างการรับรู้ในระดับนานาชาติต่อบทบาทของผู้หญิงในการเมืองไทยอีกด้วย

นักการทูตจากหลายประเทศที่เข้าร่วมให้ความสนใจเกี่ยวกับพรรคอนาคตใหม่เป็นอย่างมาก หลายท่านถามถึงกระแสคความนิยมของพรรคในหมู่คนรุ่นใหม่  และให้กำลังใจพรรคอนาคตใหม่ในการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งครั้งนี้