fbpx

(คลิป) เพราะเราอยากเห็นอนาคตใหม่ของเกษตรกรไทย

“ข้าว” และพืชผลทางการเกษตรเป็นมากกว่าเมล็ดพืชที่เติบโตจากผืนดินที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตและเศรษฐกิจของคนไทย

โครงสร้างที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมของสังคมไทย การผูกขาดทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคเกษตร กำลังทำร้ายพี่น้องเกษตรกร

พรรคอนาคตใหม่มองไกลกว่า การพยุง ประกัน และจำนำราคา ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาชั่วครั้งชั่วคราว เราจะเปลี่ยนผืนดินให้กลายเป็นทองคำ สร้างการเกษตรที่ก้าวหน้าเท่าทันโลก ลดต้นทุนการผลิตด้วยการทลายการผูกขาด รวมถึงการใช้อุปกรณ์และองค์ความรู้สมัยใหม่ในการผลิต ส่งเสริมการแปรรูป เพิ่มมูลค่าให้สินค้าการเกษตร ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปรับ-ลด-ปลดหนี้ คืนที่ดินทำกินให้เกษตรกร สร้างความมั่นคงและให้พี่น้องเกษตรกรได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ สามารถเชิดหน้าชูตาอย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีในสังคมไทย

 

“มาเปลี่ยนประเทศไทยร่วมกันกับพวกเรา”

 

#พรรคอนาคตใหม่ #เกษตรก้าวหน้า #24มีนากาอนาคตใหม่

[ เพราะเราอยากเห็นอนาคตใหม่ของเกษตรกรไทย ]

[ เพราะเราอยากเห็นอนาคตใหม่ของเกษตรกรไทย ]“ข้าว” และพืชผลทางการเกษตรเป็นมากกว่าเมล็ดพืชที่เติบโตจากผืนดินที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตและเศรษฐกิจของคนไทย.โครงสร้างที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมของสังคมไทย การผูกขาดทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคเกษตร กำลังทำร้ายพี่น้องเกษตรกร.พรรคอนาคตใหม่มองไกลกว่า การพยุง ประกัน และจำนำราคา ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาชั่วครั้งชั่วคราว เราจะเปลี่ยนผืนดินให้กลายเป็นทองคำ สร้างการเกษตรที่ก้าวหน้าเท่าทันโลก ลดต้นทุนการผลิตด้วยการทลายการผูกขาด รวมถึงการใช้อุปกรณ์และองค์ความรู้สมัยใหม่ในการผลิต ส่งเสริมการแปรรูป เพิ่มมูลค่าให้สินค้าการเกษตร ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.ปรับ-ลด-ปลดหนี้ คืนที่ดินทำกินให้เกษตรกร สร้างความมั่นคงและให้พี่น้องเกษตรได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ สามารถเชิดหน้าชูตาอย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีในสังคมไทย."มาเปลี่ยนประเทศไทยร่วมกันกับพวกเรา"#พรรคอนาคตใหม่ #เกษตรก้าวหน้า #24มีนากาอนาคตใหม่

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2019年2月15日周五