fbpx

ถ้ากองทัพงดซื้อรถถัง จะคืนความสุขให้คนไทยได้แค่ไหน???

ใช้ งบ ซื้อรถถังได้แค่ 52 คัน ใน 3 ปี แต่ใช้เงินตั้ง = 9.2 พันล้านบาท 

ถ้า งด ซื้อรถถังใน 3 ปี เงิน 9.2 พันล้าน นำมาช็อปปิ้งให้ประเทศชาติและประชาชนมีความสุข จะได้สิ่งเหล่านี้….

รถโรงเรียน 7,465 คัน สำหรับทุกตำบลในประเทศไทย (ราคาคันละ 1,232,400 บาท)

รถเมล์ใหม่เอี่ยมทั้งกรุงเทพฯ 2,600 คัน (ราคาคันละ 3,500,000 บาท)

รถไฟทางคู่ หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 48 กิโลเมตร (ราคา 7,000 ล้านบาท)

เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ใช้ในครัวเรือนและชุมชนได้ทุกตำบล ตำบลละ 3 เครื่องทั่วประเทศ รวม 26,000 เครื่อง (ราคาเครื่องละ 350,000 บาท)

เครื่องเหวี่ยงยางหนีศูนย์ 10,222 เครื่อง (ราคาเครื่องละ 900,000 บาท) รู้ไหมว่า…ประเทศไทยส่งออกยางอันดับ 1 ของโลก แต่ไม่มีเครื่องจักรแปรรูปพื้นฐานนี้

ดูรายละเอียด นโยบาย ปฏิรูปกองทัพ #พรรคอนาคตใหม่ https://bit.ly/2SZkZDu 

 

#นี่แค่รถถัง #ปฏิรูปกองทัพ #24มีนากาอนาคตใหม่