fbpx

ถึงเวลาแก้ไขกฎหมายเพิ่มอำนาจให้ประชาชน

ชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เข้าร่วมเวทีภาคประชาชน  “นโยบายขบวนสภาองค์กรชุมชนและภาคประชาสังคมกับพรรคการเมือง” พร้อมรับข้อเสนอต่อพรรคการเมืองจากมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย

ชำนาญกล่าวในเวทีว่า เสียงของประชาชนที่สะท้อนออกมาในเวทีวันนี้ ไม่สามารถทำได้จริงหากประเทศไทยยังรวมศูนย์อำนาจอยู่ส่วนกลาง  เรื่องกระจายอำนาจเป็นสิ่งที่พูดกันมานาน แต่ไม่เคยทำได้จริงเลย เพราะพรรคการเมืองที่เข้าไปในรัฐสภาไม่กระจายอำนาจตัวเองไปยังประชาชน ที่เลวร้ายไปกว่านั้น คือ รัฐธรรมนูญปี 2560 จำกัดอำนาจประชาชนในการเสนอร่างกฎหมายเข้าไปในรัฐสภา พรรคอนาคตใหม่จึงจะขอเป็นตัวแทนเข้าไปแก้ไขกฎหมาย รัฐสภาต้องฟังเสียงประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริง ต้องเพิ่มอำนาจนี้ให้ได้

 

#พรรคอนาคตใหม่ #เลือกตั้ง #เลือกตั้ง62 #24มีนากาอนาคตใหม่