fbpx

(คลิป) เกษตรก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรรม

พรรคอนาคตใหม่ เดินสายแนะนำตัวและเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร และอำนาจเจริญ นำเสนอนโยบาย “เกษตรก้าวหน้า” โดยเฉพาะพืชผลสำคัญอย่างข้าว ที่ผ่านมา เกษตรกรแม้จะรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วยังประสบกับปัญหาไม่สามารถส่งออกข้าวโดยตรงได้​  ต้อง​ผ่าน​พ่อค้าคนกลาง​และสมาคม​ที่กรุงเทพฯ​ ซึ่งกดราคารับซื้ออย่างไม่เป็นธรรม

พรรคอนาคตใหม่ได้ศึกษา​วิจัย​ปัญหานี้มาระยะหนึ่งแล้ว​  พบว่าปัญหาเกิดจากระบบการผูกขาดโควต้าส่งออก​ข้าว​ จากกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม​ บังคับให้ต้องมีสถานที่เก็บข้าว​สารความจุขั้นต่ำไม่น้อยกว่า​ 500 ตันกรณีมีทุนจดทะเบียน​ไม่เกิน​ 20 ล้านบาท​ และไม่น้อยกว่า​ 1,000 ตันกรณีมีทุนจดทะเบียน​เกิน​ 20 ล้านบาท​ พร้อมกับเงื่อนไขอื่นๆ ​ที่เอื้อประโยชน์แต่กับเฉพาะกลุ่ม​ทุนขนาดใหญ่​ พรรคอนาคตใหม่​อยากทำลายระบบการผูกขาดนี้ลง​ ด้วยการแก้กฎหมายให้มีความเป็นธรรม​ รวมถึงผลักดันนโยบายเกษตรก้าวหน้า

สิ่งที่เราจะทำคือลงทุนสร้างโรงงานให้เกษตรกร​ ​เอาเครื่องจักรมาใช้ในกระบวนการผลิตข้าวแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการบรรจุภัณฑ์​ เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิต

 

ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคอนาคตใหม่

มุกดาหาร

เขต 1 วรินทร์ธร ภูมิบุญชู, เขต 2 ศุภลักษณ์ คำสิงห์

ร้อยเอ็ด

เขต 3 ร่วมภูมิศักดิ์ พลเยี่ยม, เขต 4 สุภาพ ติณรัตน์, เขต 5 ทินกร ปิยะวงษ์ณรัตน์, เขต 6 ชำนาญ โพธิคลัง, เขต 7 วรพงษ์ มหาพานต์

ยโสธร

เขต 1 ดร.ณัฐพงษ์​ พานิชศิริ,​ เขต​ 2 ดร.กิตติ​ ดวงแสง,​ เขต​ 3​ ดร.เดชา จันดาพันธ์

อำนาจเจริญ

เขต​ 1 ประภาส​ เวชกรณ์, เขต​ 2​ สุชาติ​ สูงเรือง​ 

 

#พรรคอนาคตใหม่ #คนเท่าเทียมกัน #ไทยเท่าทันโลก

อนาคตใหม่ มุกดาหาร-ร้อยเอ็ด-ยโสธร-อำนาจเจริญ

[ เกษตรก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรรม ]พรรคอนาคตใหม่ เดินสายแนะนำตัวและเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. มุกดาหาร, ร้อยเอ็ด, ยโสธร และอำนาจเจริญ นำเสนอนโยบาย "เกษตรก้าวหน้า" โดยเฉพาะพืชผลสำคัญอย่างข้าว ที่ผ่านมา เกษตรกรแม้จะรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วยังประสบกับปัญหาไม่สามารถส่งออกข้าวโดยตรงได้​ ต้อง​ผ่าน​พ่อค้าคนกลาง​และสมาคม​ที่กรุงเทพฯ​ ซึ่งกดราคารับซื้ออย่างไม่เป็นธรรมพรรคอนาคตใหม่ได้ศึกษา​วิจัย​ปัญหานี้มาระยะหนึ่งแล้ว​ พบว่าปัญหาเกิดจากระบบการผูกขาดโควต้าส่งออก​ข้าว​ จากกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม​ บังคับให้ต้องมีสถานที่เก็บข้าว​สารความจุขั้นต่ำไม่น้อยกว่า​ 500 ตันกรณีมีทุนจดทะเบียน​ไม่เกิน​ 20 ล้านบาท​ และไม่น้อยกว่า​ 1,000 ตันกรณีมีทุนจดทะเบียน​เกิน​ 20 ล้านบาท​ พร้อมกับเงื่อนไขอื่นๆ​ที่เอื้อประโยชน์แต่กับเฉพาะกลุ่ม​ทุนขนาดใหญ่​ พรรคอนาคตใหม่​อยากทำลายระบบการผูกขาดนี้ลง​ ด้วยการแก้กฎหมายให้มีความเป็นธรรม​ รวมถึงผลักดันนโยบายเกษตรก้าวหน้าสิ่งที่เราจะทำคือลงทุนสร้างโรงงานให้เกษตรกร​ ​เอาเครื่องจักรมาใช้ในกระบวนการผลิตข้าวแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการบรรจุภัณฑ์​ เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคอนาคตใหม่มุกดาหารเขต 1 วรินทร์ธร ภูมิบุญชู, เขต 2 ศุภลักษณ์ คำสิงห์ร้อยเอ็ดเขต 3 ร่วมภูมิศักดิ์ พลเยี่ยม, เขต 4 สุภาพ ติณรัตน์, เขต 5 ทินกร ปิยะวงษ์ณรัตน์, เขต 6 ชำนาญ โพธิคลัง, เขต 7 วรพงษ์ มหาพานต์ยโสธรเขต 1 ดร.ณัฐพงษ์​ พานิชศิริ,​ เขต​ 2 ดร.กิตติ​ ดวงแสง,​ เขต​ 3​ ดร.เดชา จันดาพันธ์อำนาจเจริญเขต​ 1 ประภาส​ เวชกรณ์, เขต​ 2​ สุชาติ​ สูงเรือง​ #พรรคอนาคตใหม่ #คนเท่าเทียมกัน #ไทยเท่าทันโลก

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2019年1月16日周三