fbpx

สังคมไทยมีหน้าที่ดูแลเด็กและเยาวชนให้ดี เพราะวันหนึ่งเขาเหล่านี้จะต้องดูแลสังคมไทยต่อไป

‘ครูจุ๊ย’ กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พูดถึงนโยบายรัฐสวัสดิการสำหรับวัยรุ่น ที่พรรคเสนอการให้เงินอุดหนุนเยาวชนอายุ 18-22 ปี เดือนละ 2,000 บาท ซึ่งมีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าจะเป็นการแจกเงินสูญเปล่า ว่า

“หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าทุกวันนี้ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. มีค่าครองชีพอยู่แล้วเดือนละประมาณ 2,200 บาท แต่ปลายทางเยาวชนผู้กู้จะเป็นหนี้รวมทั้งหมดตกคนละราวๆ สองแสน เงินเดือนเยาวชนส่วนนี้จะทำให้การกู้ผ่อนคลายลงเพราะไม่ต้องกู้ค่าครองชีพ ถ้าหากจะต้องกู้ กยศ.  ก็ลดหนี้ไปแล้วหนึ่งแสนเป็นอย่างต่ำ

เงินจำนวนนี้จะมอบให้กับเยาวชนทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยมีเงื่อนไขอย่างเดียวคือต้องเป็นเยาวชนที่เข้าสู่ระบบเรียนรู้ และไม่จำเป็นต้องเป็นมหาวิทยาลัยเท่านั้น  จะเป็นสายอาชีวะก็ได้ หรือจะเรียนทำอาหาร ตัดผม ออกแบบเสื้อผ้า ตามแต่ความสนใจของตนเอง แม้แต่หลักสูตรเสริมทักษะด้านใดด้านหนึ่งที่เขาคิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวเขา

นอกจากนั้นพรรคอนาคตใหม่มีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งออนไลน์และออฟไลน์  ให้กระจายทั่วทุกท้องถิ่นและทุกคนจับต้องเข้าถึงได้ เพื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ”

ครูจุ๊ยยกตัวอย่าง Youth Allowance ของออสเตรเลีย ซึ่งให้เงินสนับสนุนเยาวชนตามเกณฑ์ที่เชื่อมโยงกับการเรียนหรือการฝึกงาน โดยเงินที่ให้เน้นเพื่อการช่วยเหลือค่าครองชีพและการหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตนเอง

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.humanservices.gov.au/individuals/services/centrelink/youth-allowance)

 

ครูจุ๊ย กุลธิดา ปิดท้ายว่า…

“การมีเงินอุดหนุนเป็นของตัวเองจะทำให้เยาวชนมีอิสระในการเลือกเรียนสิ่งที่ตอบโจทย์กับชีวิตเขามากขึ้น และยังไม่ต้องถูกลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ด้วยการที่ต้องมาถ่ายรูปบ้านในมุมที่ดูจนที่สุดเพื่อเอาไปประกอบเป็นหลักฐานความจนในการขอกู้  พรรคอนาคตใหม่มองว่า รัฐสวัสดิการด้านการศึกษาเป็นสิทธิ์ ไม่ใช่การลงทุน ทุกๆ คนควรมีสิทธิ์เข้าถึงการเรียนในระดับสูง ซึ่งในระยะยาวหากเราได้เข้าไปทำงานบริหารประเทศ เราจะกำหนดค่าเทอมและเพดานการแสวงหากำไรของสถานศึกษาด้วย

เราไม่อยากให้ภาพจำเชิงลบถูกเอามาใช้ตัดสินคนกลุ่มใหญ่ที่ยังขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองอยู่ เราเชื่อว่ามีเยาวชนจำนวนมากที่มีความสามารถ แต่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวเขา”

 

สุดท้าย ถ้าถามว่าทำไมต้องให้เงินอุดหนุนเยาวชนทุกคน ทำไมไม่เน้นที่เยาวชนที่มาจากครอบครัวยากจน คำตอบก็คือ…

“เพราะเด็กและเยาวชนทุกคนเป็นลูกหลานไทย เป็นทรัพยากรที่มีค่าของชาติ เราต้องดูแลให้ดี เพราะวันหนึ่งข้างหน้าพวกเขานี่แหละ จะต้องดูแลสังคมไทยต่อไป”

 

#พรรคอนาคตใหม่ #เงินอุดหนุนเยาวชน #ปฏิวัติการศึกษา