fbpx

อนาคตใหม่ ตระหนักปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5

พรรคอนาคตใหม่จัดกิจกรรมนี้ที่อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ นำโดย หมอเก่ง นายแพทย์วาโย อัศวรุ่งเรือง  รองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ดร.สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ และที่ปรึกษาฝ่ายนโยบายด้านคมนาคม นิติพล ผิวเหมาะ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และที่ปรึกษาฝ่ายนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต กรุงเทพฯ

 

นายแพทย์วาโย กล่าวว่า ฝุ่นมลพิษที่เกิดขึ้นมีขนาดเล็กมากเกินกว่าที่ระบบร่างกายจะสามารถกรองเองได้ กรมควบคุมมลพิษระบุว่า ค่าปริมาณ PM 2.5 ในกรุงเทพฯ  มีปริมาณมากเกินกว่าที่จะหายใจเข้าไปได้โดยตรงได้อย่างปลอดภัย กิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้จึงต้องการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนต่อภัยอันตรายจากการสูดอากาศที่มีฝุ่นมลพิษขนาดเล็กนี้ รายงานวิจัยจากต่างประเทศระบุว่า ฝุ่นมลพิษประเภทนี้สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ แน่นอนว่า อาจจะไม่ได้ออกอาการให้เห็นโดยทันที แต่เมื่อสะสมต่อเนื่องทุกวันก็จะทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ได้ เช่น ภูมิแพ้ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และอาจก่อให้เกิดมะเร็งได้

“อยากให้กรมควบคุมมลพิษและกระทรวงสาธารณสุขสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องนี้ให้กับประชาชนมากขึ้น จากการลงพื้นที่ในวันนี้พบว่า ประชาชนไม่ค่อยใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่เสี่ยงและโล่งแจ้ง ยิ่งไปกว่านั้น หน้ากากอนามัยที่สวมใส่ยังผิดประเภท คือ ไม่สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ได้ จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้มากขึ้นด้วย”

รองโฆษกพรรคอนาคตใหม่กล่าว

 

ด้าน นิติพล กล่าวว่า นโยบายของพรรคอนาคตใหม่สามารถป้องกันปัญหาฝุ่นควันจากโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่เป็นต้นกำเนิดปัญหาฝุ่นมลพิษคือ การตั้งกองทุนเพื่อทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอ เพราะปัจจุบันรายการอีไอเอไม่มีคุณภาพ หลายครั้งเจ้าของโครงการก่อสร้างไปจ้างบริษัทที่รับทำอีไอเอแล้ว ในทางปฎิบัติเป็นไปไม่ได้เลยว่า บริษัทผู้รับจ้างทำรายงานอีไอเอประเมินให้โครงการที่เป็นผู้ว่าจ้างไม่ผ่านเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม

“นโยบายของพรรคอนาคตใหม่จะตั้งกองทุนอีไอเอเพื่อป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างเจ้าของโครงการก่อสร้างกับผู้ทำรายงานอีไอเอ อีกทั้งกองทุนนี้จะเป็นตัวกลางในการจัดจ้าง เป็นผู้ว่าจ้างที่ปรึกษามาทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แทนการจ้างโดยตรงจากบริษัทเจ้าของโครงการ ยกระดับมาตรฐานการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ทั่วประเทศ”

ที่ปรึกษานโยบายพรรคอนาคตใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมกล่าว

 

ดร.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ฝุ่นพิษ PM 2.5 เป็นปัญหาใหญ่และอันตรายมาก แล้วภาครัฐสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนเมืองค่อนข้างน้อย สาเหตุหลักของฝุ่นพิษนี้มาจากควันของรถยนต์และรถเมล์ที่มีระบบเผาไหม้ไม่มีคุณภาพ กรุงเทพฯ ยังมีระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่มีคุณภาพและยังไม่สามารถรองรับวิถีคนเมืองได้มากพอ คนเมืองจึงนิยมให้รถยนต์ส่วนตัวมากกว่า พรรคอนาคตใหม่จึงทำนโยบายระบบขนส่งสาธารณะสำหรับทุกคน ลดจากใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อลดปัญหาฝุ่นมลพิษจากท่อไอเสีย

“พรรคอนาคตใหม่จะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ ราคาถูกเข้าถึงง่าย เอื้อให้คนเมืองหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น ยกระดับรถเมล์ให้มีคุณภาพ ทันสมัย ระบบเครื่องยนต์เผาไหม้ได้ดี พัฒนาเครือข่ายรถไฟฟ้าให้เชื่อมโยงถึงกัน ทั้งรถไฟลอยฟ้า รถไฟใต้ดิน เรือ เมื่อต้องเปลี่ยนสถานีหรือเปลี่ยนจากรถไฟบนดินเป็นรถไฟใต้ดิน หัวต้องไม่เปียกเมื่อฝนตก”

ที่ปรึกษาฝ่ายนโยบายพรรคอนาคตใหม่ด้านคมนาคม กล่าว

 

#พรรคอนาคตใหม่ #คนเท่าเทียมกัน #ไทยเท่าทันโลก #ฝุ่นละออง #PM25