fbpx

ออนไลน์ ออฟไลน์ สื่อของเด็กต้องเพื่อเด็ก

ก้าวเข้าสู่สัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ 2562 ‘ครูจุ๊ย’ กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ผู้นำเสนอนโยบายการศึกษา ขึ้นเวทีร่วมวงเสวนา “เปิดวิสัยทัศน์พรรคการเมืองไทย จะทำอะไรเพื่อสื่อของเด็ก” ร่วมกับตัวแทนจากอีก 5 พรรคการเมือง 

ในสายตาคนทั่วไปมักจะคิดกันว่าการรู้ไม่เท่าทันสื่อสมัยใหม่เป็นเรื่องของเด็กเท่านั้น แต่ครูจุ๊ยบอกว่าการต้องรู้ให้เท่าเป็นเรื่องของคนทุกวัยต่างหาก ผู้ใหญ่เสียอีกที่อาจจะขาดความเข้าใจในเรื่องนี้ ปฏิเสธก็ไม่ได้เพราะถ้าเป็นผู้ปกครองหรือครูก็ต้องรู้เพื่อสื่อสาร สอนเด็กได้ 

อย่าไปคิดว่ามีแต่โลกออนไลน์เท่านั้น ยังมีสื่ออื่นๆ ที่เป็นออฟไลน์อยู่ในชุมชนอยู่แล้วอย่าง ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ควรมีคุณภาพ เด็กต้องมีส่วนร่วม ต้องเข้าถึงและได้สื่อสารโดยไม่ต้องมีผู้ใหญ่คอยตีกรอบ เด็กควรจะมีส่วนร่วมผลิตสื่อเอง และผู้ใหญ่กับชุมชนต้องร่วมกับเด็กออกแบบสื่อให้เหมาะกับความต้องการในพื้นที่ โดยมีรัฐเป็นผู้สนับสนุนไม่ใช่สั่งการ พูดง่ายๆ ก็คืออยู่บนหลักการกระจายอำนาจนั่นเอง 

สิ่งที่ผู้ใหญ่กลัวที่สุดคือการติดเกมของเด็ก เด็กไม่มีทางเลือกมากนัก ไม่มีที่ไป ไม่มีอะไรที่ทำแล้วสบายใจ หรือไม่มีใครเคยถามว่าพวกเขาอยากทำอะไรกันบ้าง การเล่นเกมทุกวันนี้ถือเป็นกีฬาได้ด้วย แต่ อี – สปอร์ต ก็ต้องสร้างกันอย่างมืออาชีพ ดูแลเรื่องสวัสดิการและสวัสดิภาพอย่างเป็นธรรม ส่วนความกังวลเรื่องเกมที่รุนแรงเลือดสาดก็เป็นเรื่องที่ต้องร่วมพูดคุยกัน เป็นสิ่งที่ต้องการความเข้าใจ ไม่ใช่การเอาแต่ดุด่าจากผู้ปกครอง ครอบครัว 

การใส่ใจแต่สื่อดิจิตัลอย่างเดียวยังไม่ใช่คำตอบ ประเทศไทยยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่มาก สื่อออฟไลน์ในหลายๆ พื้นที่ยังมีความสำคัญและต้องการการพัฒนา เหมือนเป็นบันไดในยุคเปลี่ยนผ่านนี้ ถ้าคิดกระจายอำนาจจริง ต้องกระจายให้ถึงสิ่งนี้ด้วย 

ที่สุดแล้ว การดูแลสื่อของเด็กต้องมีองค์กรรับผิดชอบเฉพาะ ได้งบประมาณและการดูแลจากรัฐ สนับสนุนให้มีงานวิจัยจากพื้นที่จริง ใช้ได้จริง องค์กรต้องทำหน้าที่เป็นตัวประสานให้เด็กได้มีสิทธิ์มีเสียงเสมอ 

สิทธิเด็กต้องได้รับการดูแล การนำรูปของเด็กไปใช้งาน แม้ในพื้นที่ที่ดูจะไม่น่ามีปัญหาในสายตาคนทั่วไป  เช่นป้ายประกาศนักเรียนดีเด่นหน้าโรงเรียน อาจจะนำอันตรายมาสู่เด็กอย่างนึกไม่ถึง เพราะเป็นการเปิดข้อมูลเด็กสู่สาธารณะ เช่น รูปจริง ชื่อจริง ซึ่งพื้นที่เช่นนั้นก็ถือว่าเป็นสื่อรูปแบบหนึ่ง  เด็กหรือผู้ปกครองต้องยินยอมก่อนจึงจะนำไปใช้ได้

จะเข้าใจสื่อของเด็ก ต้องเข้าใจถึงสิทธิเด็ก

 

#พรรคอนาคตใหม่ #วันเด็กสิทธิเด็ก