fbpx

(คลิป) อนาคตแรงงานไทย ต้องสดใสกว่านี้

ช่วงปีใหม่ 2562 เมืองใหญ่ๆ อย่างกรุงเทพฯ  จะดูโล่งขึ้นทันตาจากผู้คนที่หวนกลับไปหาผู้เป็นที่รักที่ต้องจากกันไกลมาทั้งปี

ความจริงที่ลึกลงไป พี่น้องผู้ใช้แรงงานจำนวนมากมายมหาศาล คือผู้ขับเคลื่อนชีวิตของเมืองด้วยเช่นกัน เขาเหล่านั้น ผู้เอาแรงกายมาแลกความฝันเรียบง่าย ฝันที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งของตัวเอง พ่อแม่ รวมทั้งลูกหลานรุ่นถัดๆ ไป

แต่ฝันของพวกเขาไม่เคยเป็นจริง ซ้ำยังเหมือนกับเกินเอื้อมอย่างยิ่ง เพียงเพราะพี่น้องแรงงานจำนวนมากถูกขีดเส้นให้อยู่นอกระบบ ไร้สวัสดิการใดๆ แม้ขั้นพื้นฐานที่สุด

พรรคอนาคตใหม่ เสนอนโยบายที่จะดึงพี่น้องทุกคนให้ได้ลุกขึ้นมายืนเคียงบ่าเคียงไหล่กัน  สวัสดิการจากรัฐไม่ใช่เพียงการสงเคราะห์สั้นๆ ช่วงเทศกาล แต่ประชาชนทุกคนต้องมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะได้รับการดูแลจากรัฐตั้งแต่เกิดจนวันตาย

รัฐสวัสดิการจากพรรคอนาคตใหม่ ไม่ใช่สำหรับคนจน ไม่ใช่สำหรับคนรวย ไม่เจาะจงให้ใครดูเป็นภาระของชาติ ไม่มีคำว่าภาระ เพราะรัฐสวัสดิการนี้ จะเป็นของคนไทยทุกๆ คนอย่างเท่าเทียมกัน

 

#พรรคอนาคตใหม่ #คนเท่าเทียมกัน #ไทยเท่าทันโลก

 

พี่น้องแรงงานไทยมีอนาคตใหม่

[ อนาคตแรงงานไทย ต้องสดใสกว่านี้ ]ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา เมืองใหญ่ๆ อย่างกรุงเทพฯ จะดูโล่งทันตาจากผู้คนที่หวนกลับไปหาผู้เป็นที่รักที่ต้องจากกันไกลมาทั้งปีความจริงที่ลึกลงไป พี่น้องผู้ใช้แรงงานจำนวนมากมายมหาศาล คือผู้ขับเคลื่อนชีวิตของเมืองด้วยเช่นกัน เขาเหล่านั้น ผู้เอาแรงกายมาแลกความฝันเรียบง่าย ฝันที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งของตัวเอง พ่อแม่ รวมทั้งลูกหลานรุ่นถัดๆ ไปแต่ฝันของพวกเขาไม่เคยเป็นจริง ซ้ำยังเหมือนกับเกินเอื้อมอย่างยิ่ง เพียงเพราะพี่น้องแรงงานจำนวนมากถูกขีดเส้นให้อยู่นอกระบบ ไร้สวัสดิการใดๆ แม้ขั้นพื้นฐานที่สุดพรรคอนาคตใหม่ เสนอนโยบายที่จะดึงพี่น้องทุกคนให้ได้ลุกขึ้นมายืนเคียงบ่าเคียงไหล่กัน สวัสดิการจากรัฐไม่ใช่เพียงการสงเคราะห์สั้นๆ ช่วงเทศกาล แต่ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะได้รับการดูแลจากรัฐตั้งแต่เกิดจนวันตายรัฐสวัสดิการจากพรรคอนาคตใหม่ ไม่ใช่สำหรับคนจน ไม่ใช่สำหรับคนรวย ไม่เจาะจงให้ใครดูเป็นภาระของชาติ ไม่มีคำว่าภาระ เพราะรัฐสวัสดิการนี้ จะเป็นของคนไทยทุกๆ คนอย่างเท่าเทียมกัน#พรรคอนาคตใหม่ #คนเท่าเทียมกัน #ไทยเท่าทันโลก

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2019年1月3日周四