fbpx

อนาคตใหม่ @เบตง เศรษฐกิจชายแดนใต้ต้องพลิกฟื้น

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วย พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนพรรค สุนทร บุญยอด กรรมการบริหารปีกแรงงาน และพรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค  พร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. และสมาชิกพรรค เดินประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิก เริ่มต้นจากปากทางอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ไปจนถึงหน้าตลาดสด อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พบปะพูดคุยกับชาวบ้านซึ่งสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจการค้าชายแดนที่ซบเซาอย่างมาก  ปัญหากรณีค่าเงินริงกิตลดลงทำให้แรงงานไทยส่งเงินกลับมาได้น้อยลง นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียลดลง ปัญหายางพารา ปัญหาการประมง และในกรณีจังหวัดชายแดนใต้ที่ถูกซ้ำเติมด้วยปัญหาความไม่สงบ และการใช้อำนาจเกินขอบเขตของเจ้าหน้าที่รัฐ

พรรคอนาคตใหม่ เห็นว่าปัญหาต่างๆ จะแก้ไขได้ด้วยการดึงเอาศักยภาพของท้องถิ่นออกมา  เพราะทรัพยากรในพื้นที่มีอยู่มาก เช่น การเลี้ยงแพะซึ่งเป็นปศุสัตว์สำคัญ แต่ที่ผ่านมามีเพียงการส่งออกวัตถุดิบไปต่างประเทศ ทำให้ประเทศไทยและท้องถิ่นชายแดนใต้สูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจมหาศาล

ซึ่งถ้าทำอุตสาหกรรมการแปรรูปนมแพะเต็มรูปแบบขึ้น  โดยนำเอางบประมาณออกมาจากงบประมาณฝ่ายความมั่นคงในการแก้ปัญหาความไม่สงบชายแดนใต้ เพียง 13% ต่อปี ก็สามารถทำนโยบายนี้ได้ในทันที ขณะที่ปัญหายางพาราราคาตกต่ำ  ต้องส่งเสริมการแปรรูปเพื่อความยั่งยืน

อนาคตใหม่เสนอให้นำยางพารามาเป็นส่วนประกอบของถนน  ใช้แทนวัตถุดิบเดิมในการซ่อมบำรุงและก่อสร้างถนน ซึ่งที่ผ่านมามีงานวิจัยรองรับแล้วว่า ถนนที่มียางพาราเป็นส่วนผสมสามารถบำรุงรักษาได้ง่ายที่สุดและทนทานที่สุด  ซึ่งประเทศไทยมีงบประมาณในการซ่อมและสร้างถนนอยู่แล้วจำนวนมหาศาลต่อปี ไม่ต้องจัดสรรงบเพิ่ม เพียงแค่เปลี่ยนส่วนประกอบของวัตถุดิบเท่านั้น แต่ที่ผ่านมาไม่เกิดขึ้นเพราะผู้รับเหมารายเดิมเสียผลประโยชน์

เบตง เป็นเมืองการค้าชายแดนที่มีลักษณะเฉพาะ มีมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกถึง 4 พันล้านบาทต่อปี ส่วนเมืองใกล้เคียงอย่างสะเดา มีมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกถึง 3 แสนล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นศักยภาพที่ต้องได้รับการส่งเสริม ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมทักษะการประกอบการนำเข้า-ส่งออก  การอบรมด้านภาษา รวมทั้งการอำนวยความสะดวก เช่นเวลาการเปิดปิดด่าน ที่ไม่ควรยึดเวลาราชการ แต่ควรให้ท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดเอง

 

#พรรคอนาคตใหม่ #เบตง #ยะลา