fbpx

(คลิป) แนวนโยบายเศรษฐกิจอนาคตใหม่ ปลดปล่อยศักยภาพประเทศ

“เราต้องยอมรับความจริงว่ามีโครงสร้างที่กดทับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทยไว้ โดยพันธมิตรระหว่างทุนผูกขาด ข้าราชการระดับสูง และพรรคการเมืองบางพรรคที่จะเรียกจะว่าอภิสิทธิ์ชน ชนชั้นนำ หรือคน 1 เปอร์เซ็นต์ สุดแล้วแต่ ซึ่งโครงสร้างที่กดทับสังคมไทยอยู่นี้ ไม่อยากเห็นประเทศก้าวหน้า  ต้องการให้หยุดอยู่กับที่ เพื่อคนกลุ่มนี้จะมีอำนาจทางการเมือง อำนาจเศรษฐกิจของประเทศ เหนือกว่าคนส่วนใหญ่นานเท่านาน”

 

“ตราบใดที่ไม่ทำลายโครงสร้างแบบนี้ ไม่มีทางที่ความฝันที่เราอยากเห็นเศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมเท่าเทียมเป็นธรรม การศึกษาที่ดี สิ่งต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่จัดการและพูดคุยเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา”

 

ประโยคเปิดแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เผยให้ผู้เข้าร่วมงานเสวนาในหัวข้อ “การปฏิรูปและนโยบายเศรษฐกิจ ภายใต้รัฐบาลเลือกตั้ง”  จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับทราบ ตามแนวทางของพรรคอนาคตใหม่ ที่เชื่อว่าการปลดล็อกทุนผูกขาด สร้างอุตสาหกรรมในประเทศ และยุติระบบราชการรวมศูนย์ จะเป็นการสร้างคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยครั้งใหญ่ สามารถปลดปล่อยศักยภาพของคนตัวเล็กตัวน้อย และปลดปล่อยศักยภาพของประเทศไทยได้

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธนาคารท้องถิ่นจะต้องมีทุกจังหวัด ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน ทำลายการผูกขาดทุนธนาคารใหญ่ๆในประเทศซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่กลุ่ม  ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขข้อกฎหมายที่เอื้อให้เกิดทุนผูกขาด จำกัดศักยภาพของผู้ผลิตรายเล็กๆ โดยเฉพาะภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่อาจสูญหายไป การสร้างอุตสาหกรรมรถไฟโดยคนไทย ซึ่งความรู้ความสามารถและเทคโนโนยีขณะนี้พร้อมสรรพแล้ว  หรือการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในภาคการเกษตรให้มากขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น เพื่อลดต้นทุน ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ฯลฯ

 

การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ต้องทลายทุนผูกขาด ต้องยุติระบบราชการรวมศูนย์ 

 

#พรรคอนาคตใหม่ #คนเท่าเทียมกัน #ไทยเท่าทันโลก

นโยบายเศรษฐกิจ

[ แนวนโยบายเศรษฐกิจอนาคตใหม่ ปลดปล่อยศักยภาพประเทศ ]"เราต้องยอมรับความจริงว่ามีโครงสร้างที่กดทับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทยไว้ โดยพันธมิตรระหว่างทุนผูกขาด ข้าราชการระดับสูง และพรรคการเมืองบางพรรคที่จะเรียกจะว่าอภิสิทธิ์ชน ชนชั้นนำ หรือคน 1 เปอร์เซ็นต์ สุดแล้วแต่ ซึ่งโครงสร้างที่กดทับสังคมไทยอยู่นี้ ไม่อยากเห็นประเทศก้าวหน้า ต้องการให้หยุดอยู่กับที่ เพื่อคนกลุ่มนี้จะมีอำนาจทางการเมือง อำนาจเศรษฐกิจของประเทศ เหนือกว่าคนส่วนใหญ่นานเท่านาน""ตราบใดที่ไม่ทำลายโครงสร้างแบบนี้ ไม่มีทางที่ความฝันที่เราอยากเห็นเศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมเท่าเทียมเป็นธรรม การศึกษาที่ดี สิ่งต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่จัดการและพูดคุยเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา"ประโยคเปิดแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เผยให้ผู้เข้าร่วมงานเสวนาในหัวข้อ “การปฏิรูปและนโยบายเศรษฐกิจ ภายใต้รัฐบาลเลือกตั้ง" จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับทราบ ตามแนวทางของพรรคอนาคตใหม่ ที่เชื่อว่าการปลดล็อกทุนผูกขาด สร้างอุตสาหกรรมในประเทศ และกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น จะเป็นการสร้างคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยครั้งใหญ่ สามารถปลดปล่อยศักยภาพของคนตัวเล็กตัวน้อย และปลดปล่อยศักยภาพของประเทศไทยได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธนาคารท้องถิ่นจะต้องมีทุกจังหวัด ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน ทำลายการผูกขาดทุนธนาคารใหญ่ๆในประเทศซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขข้อกฎหมายที่เอื้อให้เกิดทุนผูกขาด จำกัดศักยภาพของผู้ผลิตรายเล็กๆ โดยเฉพาะภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่อาจสูญหายไป การสร้างอุตสาหกรรมรถไฟโดยคนไทย ซึ่งความรู้ความสามารถและเทคโนโนยีขณะนี้พร้อมสรรพแล้ว หรือนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในภาคการเกษตร เพื่อลดต้นทุน ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ฯลฯ#พรรคอนาคตใหม่ #คนเท่าเทียมกัน #ไทยเท่าทันโลก

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2018年12月11日周二