fbpx

กองหน้าประชาธิปไตย เจ้านายคือประชาชน

#พรรคอนาคตใหม่ ก่อร่างสร้างขึ้นเพื่อนำพาสังคมไทยออกจากความขัดแย้งที่เผชิญอยู่ตลอดช่วงระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา หลังการรัฐประหารยึดอำนาจที่วนเวียนไม่จบสิ้น โดยเฉลี่ยแทบทุก 4 ปี

พรรคออกมาประกาศว่า “พอกันที” ต้อง “ออกจากทศวรรษที่สูญหาย…สู่อนาคตใหม่” โดยเป็นพรรคการเมืองแรกที่ชูความเป็นคนรุ่นใหม่ ผู้หวังจะเห็นอนาคตที่ดีกว่าวันนี้

มาร่วมสร้างการเมืองแบบใหม่ กำหนดกฎกติกาใหม่ด้วยกัน เพื่อส่งต่อสังคมที่เราอยากเห็นนั้นให้แก่คนรุ่นต่อๆ ไป

พรรคอนาคตใหม่ เริ่มต้นเสนอแนวนโยบายที่พรรคการเมืองทั่วไปรับรู้ คนทั่วไปรับทราบ  หากแต่พูดถึงกันอยู่แค่ในวงเสวนาวิชาการ หรืองานชุมนุมบนท้องถนน ไม่ใช่ในรัฐสภา เช่น  การปฏิรูปกองทัพ การแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ การไม่ยอมรับการสืบทอดอำนาจของ คสช. การล้มล้างผลพวงรัฐประหาร เป็นต้น ทั้งๆ ที่รู้ว่าจะไปกระทบกับกลุ่มคนบางกลุ่ม กับกลุ่มทุนบางกลุ่ม แต่นี่คือการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริง

และเพื่อตอกย้ำความชัดเจนต่อเรื่องนี้ วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 พรรคอนาคตใหม่พร้อมประกาศ “12 วาระเปลี่ยนอนาคต” เพื่อยืนยันความเป็น “กองหน้าประชาธิปไตย” ที่จะทำให้ “คนเท่าเทียมกัน ไทยเท่าทันโลก” ผ่าน 3 นโยบายฐานราก 8 นโยบายเสาหลัก และ 1 ปักธงประชาธิปไตย

 

#กองหน้าประชาธิปไตยเจ้านายคือประชาชน