fbpx

อนาคตใหม่ คืออนาคตที่คนชาติพันธุ์มีโอกาสเทียบเท่าคนพื้นราบ

ช่อ พรรณิการ์ วานิช และทีมอนาคตใหม่เชียงราย ร่วมงานวันกินข้าวใหม่ของชาวบ้านแม่ปูนล่าง เวียงป่าเป้า ซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวพืชผลประจำปี มีทั้งชาวลาหู่ ม้ง และลั้วะ ร่วมแบ่งปันข้าวปลาอาหาร และบอกเล่าปัญหาที่ชาวชาติพันธุ์ที่สูงประสบร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเผ่าไหน นั่นก็คือปัญหาพืชผลเกษตรราคาตกต่ำ สิทธิในที่ดินทำกิน และการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม คนชาติพันธุ์ที่สูงเสี่ยงต่อการถูกคุกคามรังแกมากกว่าคนพื้นราบในเมือง

เชียงรายเป็นจังหวัดที่มีคนกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดในประเทศไทย  และที่ไม่มีใครรู้ก็คือคนชาติพันธุ์ตื่นตัวในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาก ไปใช้สิทธิ์กันเกิน 80% เป็นส่วนใหญ่ เพียงแต่ที่ผ่านมา พวกเขายังไม่เคยได้ตัวแทนที่เป็นปากเสียงให้กับตนเองอย่างแท้จริง

เลือกตั้งครั้งนี้ พรรคอนาคตใหม่ตั้งใจให้มีตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งในปาร์ตี้ลิสต์ของพรรค และการส่งตัวแทนลง ส.ส. แบบแบ่งเขต เพื่อให้ผู้สมัครของเราหลากหลาย เป็นตัวแทนของทุกกลุ่มในสังคม

อนาคตใหม่ คืออนาคตที่คนมีสถานะพลเมืองเท่ากัน โดยไม่แบ่งชาติพันธุ์และศาสนา

#พรรคอนาคตใหม่ #ไทย2เท่า #เชียงราย