fbpx

(คลิป) คนรุ่นใหม่ ร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทย

อีกแค่เพียงไม่กี่เดือน ต้น-ภัทรพล มาลาวัน นักศึกษาชั้น ปวช.3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จะมีอายุครบ 18 ปี และสามารถสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้ เขาได้ร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยทีมงานพรรคอนาคตใหม่ จังหวัดเพชรบูรณ์อย่างขยันขันแข็ง ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับสมัครสมาชิก ซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคการเมืองสามารถทำได้ในขณะนี้

ต้น-ภัทรพล บอกว่าสนใจการเมืองจากการอ่านข่าว จากนั้นจึงไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อยิ่งค้นแล้วก็ทำให้อยากค้นอีกเรื่อยๆ รวมถึงได้ย้อนศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยด้วยตัวเอง ซึ่งเรื่องนี้โรงเรียนไม่มีการสอน ทำให้ได้พบว่า เหตุการณ์ต่างๆ ของการเมืองในประเทศ วนเวียนซ้ำอยู่กับที่ไม่ไปไหน คือ มีเลือกตั้ง นักการเมืองบริหารประเทศ ทหารยึดอำนาจ ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ แล้วก็วนมาเลือกตั้งอีก

เขายังบอกว่า ตอนเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร ปี 2557 ตัวเขาเองยังไม่ได้สนใจเรื่องการเมือง จึงมองว่าเป็นความขัดแย้งของ 2 ฝ่าย และหลงคิดว่าทหารเข้ามาเพื่อหยุดยั้ง และรักษาความสงบ ไม่ทำให้เกิดเหตุบานปลาย แต่พอภายหลังเริ่มศึกษามากขึ้นเรื่อยๆ ก็พบว่าตัวเองคิดผิด การรัฐประหารไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหา

สำหรับความสนใจพรรคอนาคตใหม่ของ ต้น-ภัทรพล เริ่มจากการที่เขาได้ฟังสิ่งที่ทางพรรคนำเสนอตั้งแต่ช่วงแรกๆ และก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมกิจกรรม #ช่วยธนาธรตั้งชื่อพรรค เพราะได้ฟังแนวคิดที่เป็นเสรีนิยม มีอุดมการณ์ตรงกับตัวเอง จากนั้นก็ติดตามมาตลอด รวมถึงได้สมัครเป็นแนวร่วมออนไลน์ด้วย

“การเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญมาก จะพลิกหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย คิดว่าอีกหลายล้านเสียงที่เป็น ‘นิว โหวตเตอร์’ ที่มีโอกาสได้เลือกตั้ง จะได้เป็นผู้กำหนดอนาคตของตัวเอง เป็นโอกาสของหลายๆ พรรค รวมถึงอนาคตใหม่ด้วย ที่จะได้เห็นเสียงของคนกลุ่มนี้ เสียงของคนที่อยากจะเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลง”

 

#พรรคอนาคตใหม่ #ไทย2เท่า #เพชรบูรณ์

เริ่มจากคนรุ่นใหม่

[ คนรุ่นใหม่ ร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทย ]อีกแค่เพียงไม่กี่เดือน ต้น-ภัทรพล มาลาวัน นักศึกษาชั้น ปวช.3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จะมีอายุครบ 18 ปี และสามารถสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้ เขาได้ร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยทีมงานพรรคอนาคตใหม่ จ.เพชรบูรณ์อย่างขยันขันแข็ง ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับสมัครสมาชิก ซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคการเมืองสามารถทำได้ในขณะนี้ต้น-ภัทรพล บอกว่าสนใจการเมืองจากการอ่านข่าว จากนั้นจึงไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อยิ่งค้นแล้วก็ทำให้อยากค้นอีกเรื่อยๆ รวมถึงได้ย้อนศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยด้วยตัวเอง ซึ่งเรื่องนี้โรงเรียนไม่มีการสอน ทำให้ได้พบว่า เหตุการณ์ต่างๆของการเมืองในประเทศ วนเวียนซ้ำอยู่กับที่ไม่ไปไหน คือ มีเลือกตั้ง นักการเมืองบริหารประเทศ ทหารยึดอำนาจ ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ แล้วก็วนมาเลือกตั้งอีกชายหนุ่มบอกว่า ตอนเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร ปี 2557 ตัวเขาเองยังไม่ได้สนใจเรื่องการเมือง จึงมองว่าเป็นความขัดแย้งของ 2 ฝ่าย และหลงคิดว่าทหารเข้ามาเพื่อหยุดยั้ง และรักษาความสงบ ไม่ทำให้เกิดเหตุบานปลาย แต่พอภายหลังเริ่มศึกษามากขึ้นเรื่อยๆ ก็พบว่าตัวเองคิดผิด การรัฐประหารไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหาสำหรับความสนใจพรรคอนาคตใหม่ของ ต้น-ภัทรพล เริ่มจากการที่เขาได้ฟังสิ่งที่ทางพรรคนำเสนอตั้งแต่ช่วงแรกๆ และก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมกิจกรรม #ช่วยธนาธรตั้งชื่อพรรค เพราะได้ฟังแนวคิดที่เป็นเสรีนิยม มีอุดมการณ์ตรงกับตัวเอง จากนั้นก็ติดตามมาตลอด รวมถึงได้สมัครเป็นแนวร่วมออนไลน์ด้วย"การเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญมาก จะพลิกหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย คิดว่า อีกหลายล้านเสียงที่เป็น 'นิว โหวตเตอร์' ที่มีโอกาสได้เลือกตั้ง จะได้เป็นผู้กำหนดอนาคตของตัวเอง เป็นโอกาสของหลายๆพรรค รวมถึงอนาคตใหม่ด้วย ที่จะได้เห็นเสียงของคนกลุ่มนี้ เสียงของที่อยากจะเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลง"#พรรคอนาคตใหม่ #ไทย2เท่า #เพชรบูรณ์

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2018年11月27日周二