fbpx

อนาคตใหม่ คือ อนาคตที่คนในพื้นที่ได้ออกแบบการจัดการทางเท้า

ทีมอนาคตใหม่เดินสายคาราวาน #กรุงเทพขยับ ครั้งที่ 3 ตะลุยย่านเศรษฐกิจถนนสีลม  พบปะชาวออฟฟิศและพ่อค้าแม่ขายริมทาง นอกจากจะได้รับการตอบรับจากชาวอนาคตใหม่อย่างอบอุ่นเหมือนทุกครั้ง  งานนี้ยังมีพ่อค้าแม่ขายจำนวนมากที่สะท้อนปัญหาเศรษฐกิจฝืดเคือง คนจับจ่ายน้อย รวมถึงเรื่องการจัดการทางเท้า กวาดล้างแผงค้าริมทางของรัฐบาล คสช.  ซึ่งทำให้คนค้าขายรายย่อยเดือดร้อนกันถ้วนหน้า

พรรคอนาคตใหม่ เสนอว่าการบริหารพื้นที่ทางเท้า จำเป็นต้องเกิด เพื่อให้คนในพื้นที่ใช้บาทวิถีได้อย่างเกิดประโยชน์ร่วมกัน แต่สำคัญมากคือ คนในพื้นที่ต้องมีสิทธิ์ตัดสินใจ ว่าจะให้จุดไหนเป็นจุดผ่อนผัน จุดไหนห้ามขายของ ไม่ใช่รอคำสั่งจากรัฐบาล ที่มักผ่อนผันให้เฉพาะย่านท่องเที่ยว ทั้งที่คนรายได้น้อยทั่วกรุงเทพฯ  ต้องอาศัยฝากท้องกับร้านอาหารริมทาง ไม่นับพ่อค้าแม่ขายที่ต้องเดือดร้อนจากการถูกกวาดล้างออกจากริมถนน

อนาคตใหม่คืออนาคตที่การเมืองคือเรื่องของประชาชน  การบริหารพื้นที่สาธารณะต้องให้อำนาจประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่นออกแบบ  เพื่อให้พื้นที่ตอบสนองความต้องการของคนในละแวกนั้นอย่างแท้จริง

 

#พรรคอนาคตใหม่ #ไทย2เท่า