fbpx

(คลิป) อนาคตใหม่ พัฒนา 3 จังหวัดใต้ให้น่าอยู่

มารีอา เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่จาก จังหวัดนราธิวาส ที่มีโอกาสได้เดินทางเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในกรุงเทพฯ แต่กระนั้น หญิงสาวก็ใฝ่ฝันถึงการกลับไปใช้ชีวิตในถิ่นฐานบ้านเกิด  อยากเห็นการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่เธอจากมา โดยฝากไว้ว่า ถ้าพรรคอนาคตใหม่ได้เป็นรัฐบาล อยากให้สร้างความเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมพัฒนา 3 จังหวัดใต้ให้กลับมาสวยงาม ดึงดูดผู้คนให้มาท่องเที่ยวได้อีกครั้ง

“3 จังหวัดชายแดนใต้ในสายตาคนกรุงเทพฯ อาจจะเป็นภาพความกลัว เพราะคนเห็นแต่ข่าวระเบิดรายวัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว 3 จังหวัดมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามหลายที่ มีความสงบสุขมากกว่าที่มีเหตุการณ์ ซึ่งเป็นแค่บางพื้นที่เท่านั้น อย่างตัวเอง เวลากลับบ้านไม่เคยรู้สึกกลัว รู้สึกอบอุ่นมากกว่า”

ถามถึงเหตุผลที่ทำให้เธอตัดสินใจมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ คำตอบที่ได้รับ คือการเปรียบเทียบให้เห็นภาพเป็นเหตุเป็นผลว่า ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จริงๆ แล้วไม่จำเป็นต้องมาลงเล่นการเมืองก็ได้ เพราะมีทุกอย่างพร้อมแล้ว แต่เขาก็สละตัวเอง แสดงว่าไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม อยากที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตจริงๆ ดังนั้น จึงอยากมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

“อยากให้อนาคตใหม่ ให้โอกาสคนที่ไม่มีโอกาสได้นำเสนอความคิดตัวเอง ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนคนรวยให้มีช่องทางที่แคบลง” 

นั่นคือความคาดหวังที่หญิงสาวจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ฝากไว้

 

#พรรคอนาคตใหม่ #ไทย2เท่า

อนาคตใหม่ อนาคตคุณ

[ อนาคตใหม่ พัฒนา 3 จังหวัดใต้ให้น่าอยู่ ]มารีอา เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่จาก จ.นราธิวาส ที่มีโอกาสได้เดินทางเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในกรุงเทพฯ แต่กระนั้น หญิงสาวก็ใฝ่ฝันถึงการกลับไปใช้ชีวิตในถิ่นฐานบ้านเกิด อยากเห็นการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่เธอจากมาก โดยฝากไว้ว่า ถ้าพรรคอนาคตใหม่ได้เป็นรัฐบาล อยากให้สร้างความเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมพัฒนา 3 จังหวัดใต้ให้กลับมาสวยงาม ดึงดูดผู้คนให้มาท่องเที่ยวได้อีกครั้ง"3 จังหวัดชายแดนใต้ในสายตาคนกรุงเทพฯ อาจจะเป็นภาพความกลัว เพราะคนเห็นแต่ข่าวระเบิดรายวัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว 3 จังหวัดมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามหลายที่ มีความสงบสุขมากกว่าที่มีเหตุการณ์ เพราะนั่นแค่บางพื้นที่เท่านั้น อย่างตัวเอง เวลากลับบ้านไม่เคยรู้สึกกลัว รู้สึกอบอุ่นมากกว่า" มารีอาเผยถามถึงเหตุผลที่ทำให้เธอตัดสินใจมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ คำตอบที่ได้รับ คือการเปรียบเทียบให้เห็นภาพ เป็นเหตุเป็นผลว่า คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมาลงเล่นการเมืองก็ได้ เพราะมีทุกอย่างพร้อมแล้ว แต่เขาก็สละตัวเอง แสดงว่าไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัว แต่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม อยากที่เปลี่ยนแปลงอนาคตจริงๆ ดังนั้น จึงอยากมีส่วนร่วม โดยมีความหวังเห็นการเปลี่ยนแปลง"อยากให้อนาคตใหม่ ให้โอกาสคนที่ไม่มีโอกาสได้นำเสนอความคิดตัวเอง ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนคนรวยให้มีช่องทางที่แคบลง" เป็นความคาดหวังที่หญิงสาวจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ฝากไว้#พรรคอนาคตใหม่ #ไทย2เท่า

พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party 发布于 2018年10月11日周四