fbpx

คนหนุ่มสาวกับความหวังทางการเมือง

คณะดูงานของ Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น  ได้มาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอนาคตใหม่ สาเหตุการดูงานครั้งนี้มาจากความรู้สึกที่ว่า “คนหนุ่มสาวญี่ปุ่นยุคใหม่รู้สึกถูกตัดขาดออกจากสังคมการเมือง  หรือแม้แต่ความหวังต่ออนาคตก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นัก นอกจากนี้สถานการณ์และสภาพทางสังคมและการเมืองในประเทศญี่ปุ่นก็ไม่น่าไว้วางใจมากขึ้นเรื่อยๆ”

อาจารย์ผู้พานักศึกษามาเยือนอนาคตใหม่กล่าวว่า 

“ตอนนี้สถานการณ์ที่ไทยน่าสนใจและคึกคัก ผมหวังว่าการดูงานครั้งนี้จะช่วยจุดประกายสำนึกทางสังคมหรือทางการเมือง  คุณค่าของการเรียนรู้ และวิถีชีวิตแห่งความเป็นพลเมืองโลกให้กับคนหนุ่มสาวในญี่ปุ่นได้”

นอกจากแนวคิดของการทำพรรคการเมืองท่ามกลางข้อจำกัด  เราพูดคุยกันถึงอำนาจของคนรุ่นใหม่ ความมั่นใจของคนรุ่นใหม่ และการแสวงหาคุณค่าในตัวเอง

อนาคตใหม่ส่งเสริมให้คนทุกเพศทุกวัยไม่ย่อท้อต่อลำดับชั้นทางจารีตสังคม ปฏิเสธวิธีทำการเมืองอุปถัมภ์ ส่งเสริมให้ผู้คนตั้งคำถามต่ออำนาจ อนาคตใหม่มุ่งหวังที่จะทลายกำแพงศักยภาพและเรียกคืนความกระตือรือร้นของคนหนุ่มสาวให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

คำถามที่น่าสนใจคือคำถามที่ว่า 

“วิธีคิดของพรรคออกแบบมาอย่างละเอียดและน่าสนใจมาก แต่ในทางปฏิบัติ สังคมของเราซับซ้อนเหลือเกิน ถ้าอย่างนั้น เราจะทำให้ทุกคนเท่ากันจริงๆ  ได้อย่างไร”

 

คำตอบมีดังต่อไปนี้

  1. ความไม่เท่ากันในที่นี้สะท้อนผ่านโครงสร้างรัฐ  ง่ายที่สุดคือตัวอย่างเรื่องการจัดสรรสวัสดิการและคุณภาพการศึกษา  อนาคตใหม่จะกระจายความเท่าเทียมผ่านการจัดสรรสวัสดิการใหม่ และกระจายอำนาจการปกครองให้ท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น – การแก้ไขความไม่เท่าเทียมทางโครงสร้างเป็นสิ่งที่พรรคการเมืองสามารถจะทำได้ และเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำ
  2. ในประเทศไทยยังมีความไม่เท่ากันในทางวัฒนธรรมและในทางความเชื่ออีกด้วย   สิ่งที่อนาคตใหม่สามารถทำได้เลยในวันนี้ คือการเริ่มจากภายในองค์กร สิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดสะท้อนผ่านการจัดโต๊ะทำงานให้กระจายไปตามมุมต่างๆ  โดยไม่รู้สึกถึงความเป็นลำดับขั้น ผู้บริหารหรือหัวหน้าพรรคก็ไม่มีโต๊ะประจำ สามารถนั่งตรงไหนก็ได้

 

ส่วนเรื่องที่ต้องใช้เวลาเรียนรู้และปรับตัวจากความคุ้นชินเดิมของคนในสังคม เช่น อคติต่อเพศ อายุ รูปลักษณ์ ภูมิหลัง  ในพรรคเรามีคณะทำงานที่ส่งเสียงถึงประเด็นดังกล่าวโดยตรง เรามีตัวแทนผู้พิการ ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี ผู้แทนแรงงาน  ผู้แทนประชาชนที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆ มีผู้แทนความหลากหลายทางเพศ ผู้แทนคนรุ่นใหม่ อนาคตใหม่เราประกอบสร้างด้วยคนเหล่านี้ และเมื่อทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมของพรรค  เราก็จะคอยสะท้อน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงวิธีการที่เราปฏิบัติต่อกัน เพื่อให้พรรคเป็นพรรคของคนทุกคนให้ได้มากที่สุด และเพราะการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมต้องใช้เวลา จึงต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปพร้อมๆ กับการทำงานด้านโครงสร้าง

เรายังคุยกันถึงเรื่องความเป็นมาของการเมืองไทย วังวนรัฐประหาร และสาเหตุที่ทำให้คนไทยสิ้นหวังกับการเมือง  จนมาสู่แนวทางของการทำพรรคโดยประชาชน นักศึกษาจากภาควิชา Civil Engineering กล่าวกับเราว่า

“จริงๆ แล้วผมไม่เคยคิดหรือสนใจเรื่องการเมืองมาก่อนเลย  วันนี้ผมพบว่าผมรู้เรื่องของประเทศญี่ปุ่นน้อยมาก การได้พูดคุยวันนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าการเมืองเป็นเรื่องที่สามารถเรียนรู้ได้และเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจได้ หลังจากกลับไปที่ญี่ปุ่น ผมจะศึกษาเกี่ยวกับสังคมของตัวเองให้มากขึ้น”

 

#พรรคอนาคตใหม่ #FWP #FutureForwardParty